Erik Boerrigter, directeur Partin

“Als directeur van de koepelorganisatie van kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking ben ik blij met elke aandacht voor de minder bekende stichtingen uit mijn achterban. Bekendheid verwerven is voor deze doelen een werk van lange, soms zelfs erg lange adem. Elke editie waaraan wij hebben meegedaan draagt daar aan bij. 


Onze achterban moet iedere uitgave verantwoorden en de kosten en baten ervan tegen elkaar afwegen. Het is geen automatisme dat kleine goede doelen een advertentie plaatsen in iedere editie van Schenken & Nalaten aan Goede Doelen. Daarom ben ik blij met de mogelijkheid tot uiting namens het collectief. Ik vind het bovendien een mooi blad. Ook dat speelt mee.” 

Erik Boerrigter,  Directeur Partin

Terug naar Overzicht Aanbevelingen