De op deze website getoonde informatie wordt door Doneren aan goede doelen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Doneren aan goede doelen verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten en diensten die door Doneren aan goede doelen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Doneren aan goede doelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Daarnaast ervaren zij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Doneren aan goede doelen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, foto's, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Doneren aan goede doelen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Doneren aan goede doelen. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.