Henk Hoek, voorzitter Halin

“Wij ondersteunen een vijfhonderdtal mensen in Indonesië met € 540 per jaar. Het gaat om Indische Nederlanders die er na de soevereiniteitsoverdracht voor hebben gekozen in de voormalige kolonie te blijven en door die keuze vaak een leven in armoede hebben moeten leiden. Onze doelgroep is beperkt en wordt met de jaren kleiner. Ooit gaan we de laatste overboeking aan de laatste man of vrouw verrichten. Maar ondertussen wordt ook de gemiddelde leeftijd van onze donateurs steeds hoger. 


Een stichting als de onze heeft de neiging in het ‘ons-kent-ons’ wereldje van de Indische Nederlanders te werven en dat wereldje is beperkt. Adverteren in het magazine Schenken & Nalaten aan Goede Doelen helpt om die beperking te doorbreken en nieuwe, jongere donateurs te bereiken, want de familieband met het voormalig Nederlandsch Indië blijft ook voor volgende generaties bestaan. En toeval of niet: sindsdien hebben we inderdaad een extra aantal legaten ontvangen.” 

Henk Hoek, Voorzitter Halin

Teug naar Overzicht Aanbevelingen