Jan Romme, voorzitter gouden dagen

“Wij hebben de afgelopen twee jaar steeds tweemaal een stuk geplaatst in Schenken & Nalaten aan Goede Doelen en dat heeft zeker effect gehad. In de eerste plaats is het altijd positief je goede doel onder de aandacht te brengen van mogelijke schenkers, maar in de tweede plaats hebben we ook een stijging gezien van het aantal kleinere legaten. 

Ik ben me ervan bewust dat je moeilijk een rechtstreekse link kunt leggen tussen een artikel of advertentie en een individuele schenking maar PR is hoe dan ook een kwestie van lange adem. De concrete resultaten van inspanningen zie je soms pas jaren later. Je moet ergens beginnen en je moet ooit de vruchten daarvan plukken. Dan kies ik graag voor een mooi uitgegeven tijdschrift dat doelgericht wordt verspreid onder de lezers waar we op mikken.” 

Jan Romme, Voorzitter Gouden Dagen