Wilde Ganzen - Partindag 2021

Samen leren wereldwijd


Om een bijdrage te leveren aan een wereld zonder armoede zetten honderdduizenden mensen in Nederland zich jaarlijks in. Een van die mensen ben jij. De trend is dat daarin de stem van de ontvangers zelf steeds belangrijker wordt. Daarom willen we graag van de mensen daar leren wat er nodig is en wat werkelijk bijdraagt aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Ervaringen en kennis uit andere landen en andere sectoren zijn daarbij van grote waarde. Daarom organiseren Partin en Wilde Ganzen op 9 oktober een landelijke dag met als thema Samen leren wereldwijd.

Tijdens deze dag wordt er in verschillende leersessies aandacht besteed aan actuele onderwerpen op het gebied van internationale samenwerking en ga je in gesprek met experts en collega initiatieven. Bovendien is er gedurende de dag volop gelegenheid om te netwerken.

Locatie en programma
De Wilde Ganzen-Partindag vindt dit jaar plaats in Amersfoort.
Adres: Studio 33, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

09:30 – Inloop
10:00 – Opening
10:15 – Key-note
11:00 – Looptijd en koffie
11:30 – Leersessie ronde 1
13:00 – Lunch en netwerken
14:30 – Leersessie ronde 2
16:00 – Pauze
16:15 – Panelgesprek
16:45 – Prijsuitreiking wedstrijd: De Briljante Mislukking
17:00 – Borrel met muziek
18:00 – Einde

www.partin.nl   www.wildeganzen.nl