Armoedefonds: “Meer hulp nodig voor ouderen in armoede!”
13 januari 2022

Armoedefonds: “Meer hulp nodig voor ouderen in armoede!”


Vanaf komende week deelt Stichting Armoedefonds 7.500 Ik-Denk-Aan-Jou 
steunpakketten uit aan ouderen die in armoede leven. Het Armoedefonds vraagt met het initiatief aandacht voor de problematiek onder deze ouderen. Door de prijsstijgingen voor levensmiddelen en energie heeft de groep steeds meer moeite om rond te komen, terwijl het grootste deel van hen geen sociaal vangnet heeft om op terug te vallen.

De coronacrisis en de huidige lockdown maken het dagelijks leven voor ouderen die rond de armoedegrens leven moeilijker.

“We zien de problemen onder 65+-ers toenemen, ondanks dat zij gewend zijn met een zeer lage levensstandaard genoegen te nemen”, vertelt Irene Verspeek van het Armoedefonds. De inflatie van de laatste periode zorgt ervoor dat de ouderen nu te weinig budget hebben voor basisbehoeften, zoals medicijnen en hygiëneproducten. Ook zitten ze vaak letterlijk in de kou omdat ze bang zijn te veel energie te verbruiken. Schrijnende voorbeelden van ouderen die maaltijden overslaan of onvoldoende budget hebben voor incontinentiemateriaal zijn geen uitzondering. In Nederland leven circa 446.400 ouderen in armoede. 

Inzet vrijwilligers

Vrijwilligers van 158 lokale hulporganisaties zullen de pakketjes, die onder andere een boodschappenkaart voor supermarkt en drogist bevatten, de komende weken uitdelen. Daarbij zal een deel van de hulporganisaties de pakketten ook inzetten om in contact te komen met ouderen die in stille armoede leven. Samen hopen de organisaties zo de ouderen een hart onder de riem te steken en te kijken of er meer structurele hulp mogelijk is. 

Stichting Armoedefonds is een landelijke organisatie die via donateurs fondsen verzamelt en deze verspreidt onder lokale organisaties en initiatieven op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland.

Terug naar Overzicht Persberichten


Armoedefonds