Steun de allerarmsten in Nepal
8 oktober 2018

Steun de allerarmsten in Nepal

 

Stichting Tamsarya steunt sinds 1987 mensen en gemeenschappen, woonachtig op het platteland in Nepal, op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, biologische landbouw en algemeen welzijn, met speciale aandacht voor vrouwen en kinderen.
Voor de arme mensen in de afgelegen gebieden zijn onderwijs en gezondheidszorg onbereikbaar.

Steun Stichting Tamsarya

In de afgelopen 33 jaar bouwde Stichting Tamsarya 45 scholen, 354.000 zieken ontvingen medische hulp, 400 arme meisjes werden opgeleid tot vroedvrouw, meer dan 300 weeskinderen kregen een toekomstperspectief en honderden boeren en boerinnen volgenden een cursus biologische landbouw.
Voor een bedrag van € 1,- kunnen we een zieke helpen, voor € 27,- krijgt iemand die staar heeft het zicht terug.

https://tamsarya.nl/


Bert Vredeveld
Heb je een vraag?

Bert Vredeveld