Centraal Bureau Fondsenwerving

Centraal Bureau Fondsenwerving

 

In Nederland wordt er jaarlijks voor zo’n zes miljard euro aan goede doelen gegeven. Goede doelen pakken maatschappelijke problemen aan en zijn waardevol voor de samenleving. Uw donatie is dan ook van groot belang. Natuurlijk wilt u wel weten of uw geld goed terechtkomt. Let daarom op het ‘Erkend Goed Doel’-logo. Want aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven.

 

Naar één Erkenning

In 2016 kwam de erkenningsregeling in de plaats van de toen bestaande keurmerken. Dat er nu nog maar één erkenning is, draagt voor donateurs bij aan de eenduidigheid van de erkenningsregeling.

De nieuwe erkenningsregeling onderscheidt vier categorieën organisaties, van klein naar groot. Het CBF controleert bij alle organisaties die de erkenning aanvragen en de erkenning hebben of ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Roline de Wilde, directeur van het CBF: “Die kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie, waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. Er wordt onder meer gekeken of het bestuur goed in elkaar zit, of het goede doel zorgvuldig omgaat met het geld en verantwoording aflegt. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets.”

“Doordat er op de grootte van de organisatie toegesneden normen zijn, hebben nu ook organisaties die voorheen niet in aanmerking kwamen, of die de aanvraag te ingewikkeld vonden, de erkenning aangevraagd. De kleinere organisaties kunnen eenvoudig digitaal de erkenning aanvragen. Ze hebben vervolgens een telefonisch gesprek met een auditor van het CBF over de normen. In dat gesprek wordt dieper ingegaan op het reilen en zeilen van de organisatie.”

Centraal Bureau Fondsenwerving

 

Zorg uit handen nemen

“Ons doel is om met de erkenning de donateur een zorg uit handen te nemen,” zegt De Wilde. “De erkenning geeft aan dat je als goed doel de basis op orde hebt en dat je doet wat je hebt beloofd. Het goede doel kan zich in de communicatie dan richten op het eigen verhaal, op het mooie werk dat ze doen.”

Nieuw aan de erkenning is dat er ontwikkelgericht wordt gewerkt. Gekeken wordt op welke punten goededoelenorganisaties zich kunnen verbeteren en hun effectiviteit kunnen vergroten. Uit gesprekken met goededoelenorganisaties wordt duidelijk welke onderwerpen sectorbreed uitgewerkt moeten worden. Zo ging in 2016 de aandacht speciaal uit naar databeveiliging. Uit een onderzoek kwam sectorbreed een lage score op de nieuwe norm rond databeveiliging naar voren. Er waren veel vragen over welke maatregelen genomen moeten worden om de beveiliging van data op orde te hebben en wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. In een bijeenkomst werden de organisaties voorzien van actuele informatie over privacy- en informatiebeveiliging.

In 2017 vindt er een Impact Challenge plaats, in samenwerking met een brede groep initiatiefnemers.

“Het is tijd dat we sectorbreed aandacht gaan besteden aan het vergroten en zichtbaarder maken van onze maatschappelijke impact”, aldus De Wilde. “Afgelopen jaar bleek, tijdens de implementatie van de nieuwe erkenningsregeling, dat veel CBF-erkende organisaties nog zoekende zijn naar de manier waarop ze het beste met doelrealisatie om kunnen gaan. We willen voorkomen dat iedereen zelf het wiel uit gaat zitten vinden. Daarom faciliteren wij met onze jaarlijkse toetsing graag het reflectieve gesprek hierover.”

 

Financiering

De goededoelenorganisaties betalen voor de toetsing. Daarbij wordt het solidariteitsbeginsel toegepast: de grotere organisaties betalen mee voor de erkenning van de kleinere organisaties. De erkenning is op die manier ook betaalbaar voor kleine of beginnende organisaties, wat het imago van de hele sector ten goede komt.

 

Geef gerust aan een erkend goed doel

Nu de erkenning bekend begint te raken bij de goededoelenorganisaties, is het zaak om ook het publiek bekend te maken met de erkenning. De donateur moet bij het zien van het erkenningslogo weten dat hij gerust aan die organisatie kan geven. Er is immers toezicht op de organisatie. Daarom is het CBF samen met de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland gestart met de campagne Geef Gerust aan een Erkend Goed Doel. De campagne is mede gefinancierd met een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Wilde zegt erover: “Onze sector drijft op vrijwilligers en op de geefbereidheid van donateurs. Dan wil je wel dat jouw inzet ook daadwerkelijk bijdraagt aan het beoogde doel. Met de erkenning streven we ernaar dat iedereen met een gerust hart kan geven aan een erkend goed doel.” “Als een goededoelenorganisatie geen erkenning heeft, raad ik de potentiële donateur aan om de vraag stellen “waarom niet?” Want de erkenning is nu voor alle goededoelenorganisaties bereikbaar, waardoor de donateur gerust kan geven”.

Roline de Wilde.

Roline de Wilde.

Foto: Edwin Venema

Vorige: Goede Doelen Nederland
Volgende:  Mr. Jan Damstra - OranjeParck Advocatuur