De Nalatenschapsmakelaar

De Nalatenschapsmakelaar

 

Nederland vergrijst en de omvangrijke groep die nu de drempel van de ouderdom overschrijdt bestaat voor een belangrijk deel uit mensen die een rijk en complex leven achter zich hebben. Een eigen woning, eigen pensioen, maar vaak ook meer dan één huwelijk en kinderen bij verschillende partners.

Nalatenschappen worden daardoor ingewikkelder en omvangrijker. Niet vreemd dus dat Nederland sinds enkele jaren een nieuw en hoognodig specialistisch beroep rijker is: De NalatenschapsMakelaar.

Tekst: Jeroen Kuypers

Fotografie: Ruud Voest

Interview met Monique Janssen & Michiel Oosschot - De NalatenschapsMakelaar 

Los van het verdriet kan een nalatenschap ook administratief ellendig zijn. “We komen het vaak genoeg tegen: familieleden die worden geconfronteerd met een grote stapel ongeopende post en een huis dat financieel onder water staat. Begin er dan maar eens aan,” zegt Michiel Oosschot, NalatenschapsMakelaar in Zuid-Holland. “Het is geen overbodige luxe dan een specialist in te schakelen. Neem bijvoorbeeld de kwestie van eventuele schulden. Moet je de erfenis verwerpen of komen de schuldeisers dan aankloppen bij de volgende generatie? Kun je een tussenoplossing vinden in het zogezegde beneficiair aanvaarden? Wij weten meer dan voldoende van het erfrecht om de erfgenamen op dat vlak even grondig te adviseren als de notaris. Maar wij nemen zijn rol vanzelfsprekend niet over. Wij leiden ze uiteindelijk juist vaak naar hem toe. ”

Complicaties vermijden

NalatenschapsMakelaars zijn echter geen juristen pur sang. Monique Janssen bijvoorbeeld, werkzaam in de provincie Gelderland, heeft een achtergrond in de zorg. Psychologisch inzicht is immers ook van belang in dit vak. “Vaak vinden de erfgenamen het belangrijk dat de onderlinge verhoudingen niet verstoord raken door de erfeniskwestie. Dan kan een neutrale, onafhankelijke buitenstaander veel doen om de vrede te bewaren. “ Een hoop complicaties na een overlijden kunnen vermeden worden als de erflater vóór zijn of

haar dood de nalatenschap al had voorbereid. “Maar helaas spreken de meeste mensen niet graag over hun eigen dood en denken ze dus ook nauwelijks na over de gevolgen daarvan. Wij kunnen echter veel meer voor onze cliënten betekenen als we er tijdig bij worden gehaald.”

Michiel Oosschot geeft een concreet voorbeeld: “De langstlevende ouder komt te overlijden en de erfgenamen weten vaak niet dat het erfdeel van de eerder overledene al aan hen toekomt en dus geen onderdeel is van de nalatenschap. Ook bij een kleine erfenis – zonder dat er sprake is van een koopwoning – kan dat een financieel behoorlijk schelen.”

“Wij kunnen echter veel meer voor onze cliënten betekenen als we er tijdig bij worden gehaald.”

Goede afweging

De NalatenschapsMakelaar kan ook helpen een ander lastig gesprek in goede banen te leiden. Vader of moeder kan van plan zijn een deel van het vermogen aan een of meer goede doelen te schenken. Als de partner jaren daarvoor is overleden aan kanker of een hartinfarct is er vaak een emotionele betrokkenheid bij het KWF of de Hartstichting. Zeer begrijpelijk voor een buitenstaander maar niet altijd voor de kinderen of neven en nichten die in gedachten al rekening zijn gaan houden met de erfenis die ze ooit zullen krijgen. “Uit ervaring weet ik dat erflaters een duidelijk idee hebben aan welk goed doel ze willen nalaten maar zich ook zorgen maken over het effect van die schenking op hun erfgenamen,” aldus Monique Janssen. “Wij helpen ze vooral om die zorgen onder woorden te brengen en tot een voor hun goede afweging te komen. Dat kan een gesprek daarover makkelijker maken. Het blijft natuurlijk altijd hun geld waarmee ze mogen doen en laten wat ze willen.”

“Uit ervaring weet ik dat erflaters een duidelijk idee hebben aan welk goed doel ze willen nalaten maar zich ook zorgen maken over het effect van die schenking op hun erfgenamen.”

Buiten de familie

Helaas voelen sommige ouderen zich niet altijd geroepen zich nog af te vragen wat het effect van nalaten aan goede doelen op hun kinderen zal zijn. “In één op de drie gevallen is er sprake van een langdurig conflict en een volledig gebrek aan contact. Het is geen uitzondering: een vrouw die haar beide zonen al vijfentwintig jaar niet meer heeft gezien, ze daarom onterft en al haar geld nalaat aan één kleindochter en een aantal goede doelen”, zegt Monique Janssen. Er zijn ook ouderen die hun geld nalaten aan iemand buiten de familie, bijvoorbeeld de mantelzorger die hen de laatste jaren heeft bijgestaan.

Opnieuw een legitieme keuze, maar, “ook voor deze erfgenaam kan het geruststellend zijn als de nalatenschap tevoren goed geregeld is met behulp van een onafhankelijke NalatenschapsMakelaar. Zo voorkom je eventuele verdachtmakingen achteraf,” zegt Michiel Oosschot.

Deskundige collega’s

Het opstellen van een nalatenschapsplanning kan dus niet het verdriet maar wel de juridische en administratieve complicaties rond een overlijden voorkomen. Zo’n planning vereist kennis en ervaring. Ook omdat het vak van De NalatenschapsMakelaar nog jong is, is het aangeraden iemand in de arm te nemen die niet als eenpitter werkzaam is, maar liever iemand die zich gesteund weet door een organisatie die hem of haar weer de nodige zorgen uit handen neemt.

De NalatenschapsMakelaar is een community die haar leden ondersteunt met marketing maar vooral ook met het up to date houden van kennis én deskundige vervanging bij eventuele afwezigheid. “Een overlijden komt meestal onverwacht en houdt geen rekening met de gezondheid of reisplannen van De NalatenschapsMakelaar. Daarom is het voor onze cliënten waar we executeur voor zijn prettig te weten dat er altijd een gekwalificeerd collega kan inspringen.”

De NalatenschapsMakelaar verschilt in dit laatste niet zo veel van de uitvaartondernemer, vindt Monique Janssen. “Maar die vergelijking gaat ook in andere opzichten op. De uitvaart is de voorbije dertig jaar steeds persoonlijker geworden. Mensen denken goed na over hoe ze begraven of gecremeerd willen worden en geven vaak zelf al aan hoe de uitvaartdienst eruit moet komen te zien. Dat geldt ook steeds meer voor nalatenschappen. Door bewuste keuzes te maken over wat er na je dood met je vermogen moet gebeuren oefen je daar invloed op uit, leef je in zekere zin nog een stukje voort. Die keuzes omzetten in werkelijkheid, ook daarbij helpen wij graag mee.”

https://nalatenschapsmakelaar.nl/