Europees initiatief Save Bees and Farmers

Europees initiatief Save Bees and Farmers

Europa's landbouw zit op een dood spoor. Ons huidige landbouwbeleid dat zich richt op het verhogen van opbrengsten door het gebruik van giftige agrochemicaliën, heeft geleid tot een dreigende instorting van ons ecosysteem. Het verlies aan biologische diversiteit bedreigt niet alleen de toekomst van ons voedsel, ons levensonderhoud, onze gezondheid en ons milieu, maar veroorzaakt ook een dramatische achteruitgang van de bijenpopulatie.

Bijen zijn van essentieel belang voor ons voedselsysteem en de biodiversiteit. Als belangrijkste bestuivers zorgen zij voor de productie van veel van de voedingsmiddelen die we dagelijks eten. Helaas worden bijenpopulaties in Europa en elders in de wereld bedreigd door een combinatie van factoren, waaronder habitatverlies, klimaatverandering en het gebruik van giftige pesticiden in de landbouw.

Europees Burgerinitiatief Save Bees and Farmers

Het Europese burgerinitiatief 'Save Bees and Farmers' is opgericht om de transformatie van de landbouw te stimuleren, met als doel een agro-ecologisch model dat de biodiversiteit bevordert en de natuurlijke hulpbronnen beschermt. Een belangrijk onderdeel van dit initiatief is het redden van bijen en boeren, die beide bedreigd worden door de huidige landbouwpraktijken.

De Bijenstichting speelt een cruciale rol in deze missie. De stichting zet zich in voor de bescherming van bijen en andere bestuivende insecten, die van vitaal belang zijn voor ons voedselsysteem. Meer dan 75% van de gewassen die we verbouwen voor voedselproductie, hebben bestuivende insecten nodig om te groeien. Bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van een groot deel van deze gewassen. Zonder bijen en andere bestuivende insecten zou onze voedselvoorziening in gevaar komen.

Helaas worden bijen en andere bestuivende insecten bedreigd door de huidige landbouwpraktijken, die gebruik maken van giftige pesticiden en herbiciden. Deze chemicaliën doden niet alleen schadelijke insecten, maar ook nuttige insecten zoals bijen en vlinders. Bovendien worden bijen blootgesteld aan deze chemicaliën via het stuifmeel en de nectar van gewassen die ermee zijn behandeld, wat hun gezondheid ernstig kan schaden.

De Bijenstichting: Actie voor de bijen en voor jou!

De Bijenstichting zet zich in om deze problemen aan te pakken. De stichting werkt samen met boeren en andere belanghebbenden om de landbouwpraktijken te veranderen en te promoten die de biodiversiteit bevorderen en bijen beschermen. Door educatieve programma's, onderzoek en beleidsbeïnvloeding hoopt de Bijenstichting de bewustwording te vergroten over het belang van bijen en andere bestuivende insecten en hoe we ze kunnen beschermen.

Doneren aan Bijenstichting

 

 

 


Bijenstichting