Extra donaties voedselbank door energietoeslag

Extra donaties voedselbank door energietoeslag

 

De voedselbank kan zich deze maanden verheugen op wat extra bijdragen dankzij de energietoeslag. Dat zit zo: in november en december 2022 keren energiemaatschappijen de energiecompensatie uit. Het gaat om een bedrag van twee keer 190,- euro. Veel mensen heb dit bedrag hard nodig om rond te komen. Maar er zijn er ook mensen die het geld eigenlijk niet nodig hebben. Veel van deze mensen schenken dit bedrag aan goede doelen, zoals bijvoorbeeld de voedselbank. 

Steeds meer mensen afhankelijk van voedselbank

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken voorzien mensen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen van  voedselpakketten. Het aantal mensen dat gebruik moet maken van de voedselbank groeit nog steeds. Opvallend daarbij is dat er ook steeds meer werkenden en gepensioneerden de voedselbank nodig hebben om rond te kunnen komen. Dit zijn vaak mensen die nooit hadden verwacht dat ze ooit een beroep op de voedselbank zouden moeten doen. 

Ondersteuning en tegen verspilling 

De eerste voedselbank werd opgericht in 2002 in Rotterdam. Dat is nog steeds de grootste en de oudste. Inmiddels zijn er op veel plaatsen voedselbanken te vinden. Allemaal drijven ze op vrijwilligers en verstrekken ze uitsluitend gratis voedsel.
Deze voedingsmiddelen worden vaak beschikbaar gesteld door zowel bedrijven, instellingen en gemeenten als particulieren. Deze manier van werken voorkomt verspilling van goed voedsel. Dat is niet alleen goed voor de klanten, het zorgt er ook voor dat het milieu minder wordt belast. 
Het is niet de bedoeling is dat mensen voor altijd afhankelijk zijn van de voedselbank. Daarom werken de voedselbanken veel samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Met hun werk leveren voedselbanken dus een bijdrage aan de verzachting van (verborgen) armoede. 

Energietoeslag naar voedselbank of andere goede doelen 

Sommige mensen hebben al gedoneerd voordat de energietoeslag werd uitgekeerd. Anderen wachten tot ze de toeslag hebben ontvangen en doneren dan aan een goed doel. Velen doneren 190 euro, het bedrag van de compensatie. Maar er zijn ook mensen die meteen het bedrag van 380,- euro van beide energietoeslagen in een keer doneren. De verwachting is dat voedselbanken de komende tijd nog meer donaties zullen ontvangen. Want veel mensen vinden de voedselbank een logisch doel voor de energietoeslag. Tenslotte helpen ze daar de allerarmsten.

Wilt u uw energietoeslag ook doneren aan de voedselbank of een ander goed doel? Kijk dan eens op het overzicht goede doelen - https://www.donerenaangoededoelen.nl/overzicht-goede-doelen

Bronnen: voedselbanken Nederland, nos.nl