Geef & Beleef

Geef & Beleef

 

Museum Panorama Mesdag is een icoon in Den Haag, met het Panorama van Scheveningen als absoluut hoogtepunt. Het museum verwondert met het grootste schilderij van Nederland, inspireert via de indrukwekkende collectie persoonlijke werken van het echtpaar Hendrik Willem Mesdag en Sientje Mesdag-van Houten en verrast met tentoonstellingen die heden en verleden verbinden. Museum Panorama Mesdag is oneindig boeiend voor iedereen. Het museum heeft een collectie van nationale importantie met een internationale uitstraling. Bij jong en oud bekend, wereldwijd beroemd, is Museum Panorama Mesdag ook van belang als historisch document; het is de ‘Nachtwacht van Den Haag’.

 

Uniek Erfgoed


Het museum kent een lange geschiedenis van privaat initiatief. Te beginnen bij enkele Belgische ondernemers, die tijdens de heersende panorama-rage in de 19e eeuw Hendrik Willem Mesdag de opdracht gaven tot het schilderen van een panorama schilderij. Mesdag kocht het Panorama vijf jaar na de opening en werd daarmee in 1886 de eerste museumdirecteur van het museum. Mesdag gaf de opdracht het unieke erfgoed tot in lengte van dagen te behouden en te delen met een zo groot mogelijk publiek. Dat is nog steeds de opdracht van dit particuliere museum zonder winstoogmerk, gerund door een enthousiast team, bijgestaan door een brede kring van vrijwilligers en vrienden. Het voortbestaan van Museum Panorama Mesdag wordt ondersteund door de Stichting Behoud Panorama Mesdag. Deze stichting is aangemerkt als culturele ANBI, waardoor schenkingen ter ondersteuning van het museum onder gunstig fiscale voorwaarden kunnen worden gedaan.

 

Mesdag Zalen publiek voor schilderijen

 

Steun Museum Panorama Mesdag

Om toekomstbestendig te kunnen blijven, maakt Museum Panorama Mesdag scherpe keuzes, maar niet zonder ambities. De komende jaren wordt met herstelbeleid gebouwd aan een solide toekomst: Museum Panorama Mesdag beoogt een eigentijds, relevant, betekenisvol en gastvrij museum voor iedereen te zijn, met een sterke historische basis en een open laagdrempelige uitstraling dat herstelt naar een jaarlijks stabiel aantal van 150.000 bezoekers, met incidentele uitschieters naar boven.

In de geest van de meester

Om die doelstelling te kunnen bereiken blijft het museum, in de geest van de meester, inspireren met een verrassend aanbod en ondernemen met nieuwe bedrijfsmodellen en samenwerkingen. In de voetsporen van Mesdag, die naast kunstenaar en ondernemer ook mecenas was, richt het museum een Mesdag Mecenaat op met diverse geefkringen voor bedrijven en particulieren. Bedrijven kunnen aansluiten als zakelijk netwerk, particulieren vormen zo rond Mesdag een filantropisch netwerk. Verder zet het museum actief in op aansluiting bij het bedrijfsleven in de vorm van nieuwe inhoudelijke partnerschappen om langs de lijnen van de inhoud zakelijk te inspireren. Ook wordt voor het mecenaat een verbinding gezocht met particulieren via de mogelijkheid tot schenken en nalaten.


Museumdirecteur Minke Schat:
Donaties en schenkingen, klein en groot zijn zeer welkom, deze maken het mede mogelijk het museum voor de toekomst te behouden.


Museum Panorama Mesdag