Geef gerust aan een erkend goed doel

Geef gerust aan een erkend goed doel

Er zijn ruim 520 Erkende Goede Doelen in Nederland. Hiermee staat circa 80% van het particuliere geefgeld onder actief toezicht van het CBF, toezichthouder goede doelen. Twee jaar na de introductie van ‘de Erkenning’, is deze hard op weg om de standaard te worden in de goededoelensector. 

 

Erkenningsregeling

Vanaf 2016 werkt het CBF in samenwerking met de goededoelensector met de erkenningsregeling. Op basis van een heldere normenset – vastgesteld door een onafhankelijke Commissie Normstelling – kijkt het CBF onder meer naar de governance van een goededoelenorganisatie, de missie, de doelrealisatie, de besteding van financiële middelen en de wijze waarop een organisatie de communicatie met donateurs en andere belanghebbenden verzorgt. Wanneer de toetsing met goed gevolg wordt doorstaan, mogen organisaties zich een ‘Erkend Goed Doel’ noemen. 

 

Zorg uit handen nemen

“Ons doel is om met de erkenning de donateur een zorg uit handen te nemen,” zegt Roline de Wilde, directeur bij het CBF. “De erkenning geeft aan dat je als goed doel de basis op orde hebt en dat je doet wat je hebt beloofd. Het goede doel kan zich in de communicatie dan richten op het eigen verhaal, op het mooie werk dat ze doen.” 

 

De erkenning als standaard

De erkenning staat open voor iedere in Nederland gevestigde goededoelenorganisatie. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met de financiële omvang van de organisatie. Het aantal erkende organisaties is sinds de invoering van het nieuwe systeem sterk groeiende. Er zijn er op dit moment ruim 520, waarmee circa 80% van de particuliere donateursgelden onder toezicht staat bij het CBF.
De erkenning wordt in toenemende mate gezien als de standaard in de sector. Zo is het een voorwaarde om lid te worden van de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland. De GoedeDoelenLoterijen hebben recent de erkenning toegevoegd aan hun criteria voor beneficianten die binnen de werkingssfeer van de erkenningsregeling vallen. 

 

De Erkenning is er voor grote en minder grote fondsenwervende organisaties

De goededoelenorganisaties betalen voor de toetsing. Daarbij wordt het solidariteitsbeginsel toegepast: de grotere organisaties betalen mee voor de erkenning van de minder grote organisaties. De erkenning is op die manier ook betaalbaar voor minder grote organisaties, wat het imago van de hele sector ten goede komt.

Roline de Wilde: “De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie, waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. Er wordt onder meer gekeken of het bestuur goed in elkaar zit, of het goede doel zorgvuldig omgaat met het geld en verantwoording aflegt. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets.”
“Doordat er op de grootte van de organisatie toegesneden normen zijn, hebben nu ook organisaties die voorheen niet in aanmerking kwamen, of die de aanvraag te ingewikkeld vonden, de erkenning aangevraagd. De kleinere organisaties kunnen eenvoudig digitaal de erkenning aanvragen. Ze hebben vervolgens een telefonisch gesprek met een auditor van het CBF over de normen. In dat gesprek wordt dieper ingegaan op het reilen en zeilen van de organisatie.”  “ Als de donateur het erkenningslogo ziet, weet hij dat zijn donatie bijdraagt aan een betere wereld.” 

 

Geef gerust aan een erkend goed doel

De donateur moet bij het zien van het Erkend Goed Doel-logo weten dat hij gerust aan die organisatie kan geven. Er is immers toezicht op de organisatie. Daarom is het CBF samen met de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland een publiekscampagne gestart: Geef Gerust aan een Erkend Goed Doel. De campagne is medegefinancierd met een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via radiospots, advertenties in kranten en via sociale media wordt de bekendheid van het Erkend Goed Doel-logo vergroot.
De Wilde zegt erover: “Het is begrijpelijk dat mensen soms gaan twijfelen omdat ze verhalen horen over malafide organisaties. En er gaat ook inderdaad wel eens iets mis. Het sterke van erkende organisaties is dat zij zich vrijwillig laten controleren en dat er daardoor bijgestuurd wordt. De sector toont daarmee ook een zelfreinigend vermogen.”
“Als een goededoelenorganisatie geen erkenning heeft, raad ik de potentiële donateur aan om de vraag stellen “waarom niet?” Want de erkenning is nu voor alle goededoelenorganisaties bereikbaar, waardoor de donateur gerust kan geven.” 

Geef gerust aan een erkend goed doel

Meer informatie

Voor meer informatie, ga naar www.cbf.nl of www.geefgerust.nl

Terug naar Overzicht Publicaties