Geef Kringen - Giving Circles - Geef Cirkels 

Geef Kringen - Giving Circles - Geef Cirkels 

 

Een Geef Cirkel brengt mensen met dezelfde normen en waarden samen, waarin zij als een collectief opereren om samen hun giften en kennis op vrijwillige basis te bundelen. Zij vermenigvuldigen hiermee hun impact, kennis, plezier en loyaliteit en zoeken meestal verandering, empowerment en verbetering van maatschappelijke oplosbare mistanden, zoals inclusie, armoede, klimaat, kunst en cultuur, natuur, discriminatie, mensenrechten en fair wages. Zij gaan voor een gezamenlijk handelingsperspectief en willen niet enkel toekijken.  

* Door strategische (mede)zeggenschap onderscheidt zich een Cirkel van een “Vrienden van Stichting”.  Zo ben ikzelf met groot plezier lid van een van de oudste Geef Cirkels van Nederland, de Titus Cirkel (sinds 2004), onderdeel van de Vereniging Rembrandt, die zich inzet voor belangen van kunst, met het accent op kunstaankopen voor musea van hedendaagse kunst. En er is sinds 2019 een eerste buitenlandse Cirkel opgericht, de Rembrandt UK Circle.  

Ik geef een korte beschrijving hoe het bij de Vereniging Rembrandt werkt?

Musea kunnen bij de Vereniging Rembrandt aankloppen voor een bijdrage (niet meer dan 50% van het aankoopbedrag, zodat de musea ook een eigen verantwoordelijkheid blijven houden) als zij een kunstwerk ontdekken dat onmisbaar is om het verhaal van hun collectie nog beter te kunnen vertellen. Daarnaast beoordeelt het bestuur, geadviseerd door tenminste één lid van de raad van adviseurs, of de aanvraag van kunsthistorische waarde is, top is binnen het oeuvre van de inmiddels erkende kunstenaar past in de collectie van het aanvragende museum en ook een aanvulling is op de Collectie Nederland. Uiteraard wordt er ook goed gekeken naar de conditie en de vraagprijs. In het bestuur en in de raad van adviseurs zitten internationaal erkende experts. Zij bekleden deze functies puur uit liefde voor de openbare collecties. Zo heeft elke Cirkel een specifiek thema en richt de Friese Saskia Cirkel zich op aankopen voor de twaalf Friese collectieve ‘stem-tool’ of zoals bij Titus via een aankoopcommissie, wordt jaarlijks een keuze gemaakt aan welke aankoop, met al toegezegde steun door het bestuur van de Vereniging Rembrandt, het Cirkel fonds haar naam wil verbinden door een deel van het toegezegde bedrag voor haar rekening te nemen. Sinds de oprichting van de eerste cirkel (2004) is er in totaal ruim 4.6 miljoen geschonken en besteed aan kunstaankopen. De minimum bijdrage voor een Cirkel is € 1.000* jaarlijks. 

* Cirkels met jongere leden kiezen vaak voor een lagere bijdrage, bijvoorbeeld de Caius Cirkel vanaf € 500. 

Young Patrons wervingsavond-Foto Milagro Elstak

Geef Cirkels beleven een revival* anno 2022 

Vandaag de dag zijn Geef Cirkels niet langer voorbehouden aan charitatieve (culturele) instellingen, zoals het Concertgebouworkest (Leden van het Gouden Gilde), Nationale Opera & Ballet (Young Patrons Circle) en het Rode Kruis (Internationale Tiffany Circle, Women Leading through Philanthropy). We zien juist een revival onder jonge mensen, kleine groepen met diversiteit mobiliseren zichzelf, opereren transparant en zijn zichtbaarder en populairder dan ooit. Collectief geven is hot, chill en gewoon frituur vet geworden. We zien met name vrouwen die leiderschap tonen en initiatief nemen om zich te mobiliseren. Hun stem krijgt gelijk waarde en men ervaart reciprociteit. Zochten de leden vroeger primair naar een gezamenlijke multiplier van hun gift, plezier met zielsverwanten en ondersteuning van het goede doel. Nu is men nog meer op zoek naar strategisch, thematisch en proactief ondersteunen. Er is sprake van zeggenschap bij de leden, waardoor zij niet langer strategisch gebonden zijn aan een enkele organisatie. Die flexibiliteit spreekt een nieuwe generatie nog meer aan om deel uit te maken van een Geef Cirkel. Een mooi innovatief en dynamisch initiatief vind ik Give A Damn Foundation (2015) waarin de oprichters en leden van deze Cirkel zich bewust zijn van hun bevoorrechte positie in een rijk en relatief tolerant land als Nederland. Zij ondersteunen moedige, mooie LHBTI initiatieven en organisaties in de hele wereld. Zie verder: www.giveadamnfoundation.nl

* Het rapport van Geven in Nederland 2020 gaf het advies: ‘investeer in geefkringen’! www.filantropischestudies.nl/ publicatie-geven-in-nederland-2020/ 

Rode Kruis Internationale Tiffany Circle - Foto Ingrid Koenen

Hoe vind ik nu een Cirkel om aan te sluiten? Helaas is er bij mijn weten nog geen Nederlandse tool en wellicht moeten we hier samen de handen ineenslaan om dat ook voor Nederland in kaart te brengen. In de Verenigde Staten bestaat een handige tool om meer dan 2500 Giving Circles te vinden en je aan te sluiten. Het aardige is dat in deze internationale tool de Tiffany Circle en de Give A Damn Circle vindbaar zijn. Zie hiervoor: www.philanthropytogether.org/directory en www.donateursbelangen.nl/geefkringen 

Vernieuwend is dat ook bedrijven initiatief kunnen nemen naast particulieren, musea en goede doelen organisaties om een Geef Cirkel of hieronder een Coöperatiekring op te zetten, zoals Rabobank. 

Wat doet Rabobank en hoe word ik lid van een Coöperatiekring? 

Rabobank heeft vanuit haar coöperatieve waarden oog voor de lokale gemeenschap en richt zich hierbij in het bijzonder op een Financieel Gezonder Leven voor Nederlanders. Mijn collega Charity Manager en bedenker Niels Kattenberg faciliteert Coöperatiekringen in heel Nederland. Kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen zien wij hierbij als cruciale randvoorwaarde. Om die reden heeft Rabobank op verschillende plekken in Nederland Geefkringen helpen opstarten, die zich specifiek richten op het bevorderen van gelijke kansen voor álle kinderen. Deze Coöperatiekringen zijn onafhankelijke ANBI-stichtingen die zelfstandig projecten selecteren en financieren in een specifieke regio. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding of talentontwikkelingstrajecten voor kinderen die opgroeien vanuit een achterstand. Inmiddels zijn deze Coöperatiekringen opgericht in Amsterdam, Friesland, Groot-Rijnmond, Leiden-Haaglanden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland-Noord en Limburg en doen er reeds honderden mensen aan mee. Ook u kunt meedoen, hiervoor hoeft u geen klant van Rabobank te zijn. Kijk voor meer informatie en u kunt zich ook aanmelden via www.cooperatiekring.nl door te selecteren op de regio van uw eigen voorkeur. 

“Je succes delen met anderen, daar word je pas echt rijker van.” 

Guus Loomans werkt circa veertien jaar bij de Rabobank als Charity Manager. Rabobank Charity Management richt zich op private cliënten van Rabobank Wealth Management en Private Banking. Naast structurering voor private-, corporate-, en gemeenschapsfondsen, alsmede stichtingen in oprichting, helpt hij klanten met schenken en nalaten aan goede doelen. Charity Management bedient cliënten die minimaal € 50.000 willen schenken en/of nalaten, ontstaan uit de ondernemersgedachte dat je succes deelt vanuit de samenleving waarin we leven en werken. Een typische stakeholdergedachte, die goed past bij een coöperatie en die zich richt op ‘stakeholders’, zoals de samenleving, de natuur, klanten, leveranciers, stichtingen