Hanneke Lenkens Nederland Filantropieland

Hanneke Lenkens Nederland Filantropieland

 

Geven van geld èn tijd

Nederlanders doen graag goed. We helpen met plezier een handje mee. We doen vrijwilligerswerk en geven geld aan goede doelen. Dat is altijd al zo geweest maar de noodzaak daartoe zal, mede doordat onze overheid niet langer alles kan financieren, in de toekomst alleen maar toenemen. Het particulier initiatief vindt zijn weg terug in onze verzorgingsstaat.

Uit het tweejaarlijks onderzoek:

“Geven in Nederland” van de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen we lezen dat in de toekomst de geefbereidheid en de hoeveelheid geld die beschikbaar is om dit particulier initiatief te ondersteunen zal toenemen. En dat is natuurlijk fantastisch! Het geven van geld, op welke manier dan ook, is en blijft noodzakelijk en levert een belangrijke en essentiële bijdrage aan het realiseren van goede doelen.

Maar de gever is in de loop der jaren veranderd: hij geeft bijvoorbeeld liever bij leven dan na de dood en wil een diepere betrokkenheid bij zijn goed doel. En die betrokkenheid vertaalt zich niet persé in loyaliteit en een duurzame relatie … Naast de gever die trouw en jarenlang aan hetzelfde doel geeft staat een nieuwe generatie op waarvoor geven meer een way of life is: een wezenlijk onderdeel van hun leven. Deze  generatie wil heel precies zien wat er met hun bijdrage gebeurt. Vaak worden giften geoormerkt op specifieke projecten of gestort in een fonds op naam met een aparte doelstelling. Maar nog belangrijker: steeds vaker willen gevers meehelpen om dat doel te verwezenlijken. 

Handen uit de mouwen!

Een voorbeeld uit de praktijk.

Het Wereld Natuurfonds startte in 2013 met de club van 100: een exclusief netwerk van honderd ondernemende mensen die samen met hun gezin deelnemen. Naast een periodieke financiële bijdrage wordt het gezin intensief bij de voortgang van het door hen gekozen project betrokken en zijn er allerlei exclusieve bijeenkomsten, kijkjes achter de schermen en wordt het project zelf, waar ter wereld dan ook, soms met de hele familie bezocht. De club van 100 praat en denkt mee over aanpak van het project en adviseert waar nodig. www.wnf.nl

Zoals gezegd: naast het geven van geld is het geven van tijd een evenzo belangrijk goed. Het aantal vrijwilligers en het belang van vrijwilligerswerk is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds meer mensen zetten zich vrijwillig in voor goede doelen of nemen het heft in eigen handen. Voor sommige filantropische instellingen zoals musea en zorginstanties zijn vrijwilligers zelfs onmisbaar zonder hun inzet kunnen zij niet eens voortbestaan. Maar net als de geldgever en zijn motieven veranderen ook de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk. Het traditionele vrijwilligerswerk, vaak met een bijdrage aan langlopende projecten bij dezelfde organisatie wordt minder aantrekkelijk gevonden. Donateurs van tijd geven steeds vaker de voorkeur aan kortdurend, concreet en afgebakend vrijwilligerswerk. Denk aan een week  meewerken aan een evenement, eenmalig collecteren of incidenteel een handje helpen met het opknappen van een kloostertuin of het doen van klusjes voor ouderen. Ook de aard van de vrijwillige werkzaamheden verandert: het wordt complexer en veel vrijwilligerswerk vraagt om gedegen ervaring en opleiding. Denk bijvoorbeeld aan bestuurlijke functies of werkzaamheden in de zorg.

Wat voor vrijwillige activiteiten doen we zoal?

We lossen het zelf op …

De terugtrekkende overheid zorgt ervoor dat er gaten vallen. We signaleren een maatschappelijk probleem en lossen het zelf op. Zo startten twee burgers “de vrije uitloop”; een initiatief voor mensen in de bijstand zonder uitzicht op een baan. In de volle overtuiging dat iedereen wel ergens goed in is en met een  eenvoudige constructie waardoor deze mensen als “scharrelondernemers” mogen bijverdienen, ontstond een zingevend en lucratief initiatief. www.devrijeuitloop.nl

We laten zien waar we voor staan …

Sinds 2013 organiseert Stichting de Noordzee de Beach CleanUp Tour. Teams lopen in verschillende etappes langs de kust van Nederland met als doel zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Al meer dan 7000 vrijwilligers deden afgelopen jaren mee en vroegen daarmee bij een breed publiek aandacht voor het belang van schone stranden en een schone zee. www.noordzee.nl

We geven door …

Wereldwijd zijn er mensen die dagelijks te maken hebben met armoede en onrecht. Mensen met bijzondere verhalen. In 2015 startte Mensen met een Missie het project: “100 reporters”. In drie jaar worden honderd reporters uitgezonden die de projecten van Mensen met een Missie bezoeken en daar verhalen optekenen. Mede door het inzetten van het eigen netwerk zorgen de reporters voor maximale aandacht hier, voor een betere wereld daar. Reporter zijn is een bijzondere vorm van doneren, je zet je in als vrijwilliger, financiert (vaak met behulp van crowdfunding) je eigen reis en geeft daarbij ook nog een financiële bijdrage aan de projecten. www.mensenmeteenmissie.nl

En we besturen …

Hoe groot of klein ook, elke ANBI geregistreerde (fiscaal erkende) stichting heeft een bestuur van vrijwilligers. Mensen die hun tijd, kennis en bestuurlijke ervaring beschikbaar stellen voor het aansturen van een goede doel.

Kortom: Nederland is een ondernemend land met een rijke filantropische traditie. Die moeten we koesteren. Met elkaar zorgen we ervoor dat de wereld elke dag weer een beetje mooier wordt. En het nieuwe geven gaat over geld èn tijd.

Hanneke Lenkens Nederland Filantropieland

Hanneke Lenkens, directeur Nederland Filantropieland

Nederland Filantropieland is Nederlands grootste community van mensen die, betaald of vrijwillig, betrokken zijn bij filantropie in tijd en geld. De community is het grootste netwerk en meest complete kennisplatform voor iedereen met belangstelling voor Filantropie.

www.nlfl.nl

Meer informatie

Nederland Filantropieland

Joseph Haydnlaan 2a K67-71

3533 AE UTRECHT

T. 030-3031468

M. info@nlfl.nl