Hersenstichting en van der Sar Foundation fuseren

 

VOOR DE PATIËNT VAN VANDAAG EN DIE VAN MORGEN

Een op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Gestaag maar zeker worden aandoeningen van dit orgaan de grootste ziekte van het land. Onderzoek naar remedies en manieren om het ontstaan van hersenaandoeningen te voorkomen is dus hard nodig. Daarvoor bestaat de Hersenstichting. Maar ondertussen staat het leven van de huidige patiënten op zijn kop. Voor hen zet de Edwin van der Sar Foundation zich in. Om hun werkzaamheden meer op elkaar te laten aansluiten besloten beide stichtingen te fuseren.  

“Er ontstaat een cirkel van onderzoek, funding en praktijkprogramma’s die zichzelf continu blijft voeden. Zo kan de doelgroep nog beter geholpen worden,” zegt Annemarie van der Sar, oprichtster van de Edwin van der Sar Foundation. “Samen kunnen we meer bereiken dan alleen.” 

Revalidatie, participatie en preventie 

Door het financieren van onderzoek, het geven van voorlichting en het verbeteren van de zorg willen de beide stichtingen hersenletsel zoveel mogelijk voorkomen. Tegelijk kunnen ze dankzij deze samenwerking de slachtoffers van hersenletsel meerkansen bieden op erkenning en herstel, zodat ze ookweer actiefkunnen meedoen in de samenleving “Met onze gezamenlijke expertise en mankracht zijn we in staat om de projecten op gebied van revalidatie, participatie en preventie verder uit te breiden. En dat is goed nieuws voor de patiënt van nu en die in de toekomst”, zegt Merel Heimens Visser, directeur bestuurder van de Hersenstichting. Haar stichting investeert breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. De patiënt van nu is daar nog niet automatisch mee geholpen. Die is wel gebaat bij activiteiten als een specifiek beweegaanbod of een begeleiding van school naar werk, en juist die hulp geeft de Edwin van der Sar Foundation.

Hersenstichting en van der Sar Foundation fuseren

< “Elke ontdekking is een stap naar genezing en betere zorg voor mensen met een hersenaandoening, maar onderzoek duurt lang, terwijl de patiënt van nu ook zo snel mogelijk geholpen wil worden.” >

Een mooie wisselwerking

 “Elke ontdekking is een stap naar genezing en betere zorg voor mensen met een hersenaandoening, maar onderzoek duurt lang, terwijl de patiënt van nu ook zo snel mogelijk geholpen wil worden,” aldus Annemarie van der Sar.  “Dat ervaarde ik zelf ook toen ik op mijn 36e getroffen werd door een hersenbloeding. De insteek van onze stichting is daarom meer praktisch: we ondersteunen mensen met hersenletsel via allerlei activiteiten voor een beter herstel en een beter toekomstperspectief.” Die projecten kunnen nu worden uitgebreid via het netwerk van de Hersenstichting. Daarnaast kan de Hersenstichting in contact komen met de deelnemers van de projecten. “Zo kunnen wij inbreng leveren voor mogelijk onderzoek,” zegt Annemarie van der Sar. “Wij organiseren bijvoorbeeld elk jaar de Ouder Kind Dag, speciaal voor kinderen met hersenletsel en hun broers, zussen en ouders. Dan hoor en zie je waar deze kinderen en hun ouders elke dag tegenaan lopen en welke invloed het hersenletsel heeft op het gezinsleven. Die praktische inzichten zijn waardevol voor de Hersenstichting. Zo ontstaat een mooie wisselwerking.” 

<”Nu gaan we van innige samenwerking naar echt ‘samen verder’.”>

 Label en identiteit

De twee stichtingen zijn geen vreemden voor elkaar en werken al enkele jaren succesvol samen aan diverse projecten om mensen hersenletsel te helpen. Annemarie: “Nu gaan we van innige samenwerking naar echt ‘samen verder’. De bedrijfsvoering is inmiddels samengevoegd en ons kantoor verhuisd naar Den Haag. Maar et label en de identiteit van de Edwin van der Sar Foundation blijven in deze samenwerking nadrukkelijk behouden,” vervolgt Annemarie van der Sar. “Edwin en ik blijven even zo nauw betrokken bij onze Foundation. We denken mee, we moedigen aan en we blijven helpen aandacht te creëren voor de uitdagingen van mensen met hersenletsel. Nog steeds woon ik wekelijks woon de teamvergaderingen bij en ondersteunen we de activiteiten via social media. En natuurlijk zijn we ook aanwezig bij alle kick-offs en events!  We zijn blij dat het Foundation team, onze ambassadeurs en projecten gewoon meeverhuizen en zien uit naar ons jubileumjaar!”

Meer slagkracht

Maar wat betekent dat groter worden precies voor de huidige projecten? Of voor projecten in de toekomst? Annemarie: “Neem een project als de Class. De Class is een coaching traject op maat en heeft tot doel jongeren met hersenletsel te helpen een baan te vinden. Jaarlijks stelt de Edwin van der Sar Foundation een groep samen van 20 jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die dit coaching traject kunnen gaan volgen.  Die jongeren zijn tussen de 18 en de 30 jaar en hebben dus nog een heel leven voor zich, maar 20 is een beperkt aantal. We willen heel graag nog meer jongeren helpen, misschien wel 50 of 100 per jaar. Met een klein team zoals dat van ons vóór de fusie was dat lastig te realiseren. Door het samengaan met de Hersenstichting hebben we meer slagkracht om dit ambitieuzere doel daadwerkelijk te bereiken.”

Langetermijnperspectief

De aankondiging van de samensmelting kon rekenen op veel positieve reacties. “Een toekomstdroom veronderstelt een langetermijnperspectief en dat is in deze tijd best lastig. Wat kan er wel en niet doorgaan dit jaar? Toch voelt het alsof we door deze fusie op volle kracht vooruit kunnen,” stelt Annemarie van der Sar. “Ons motto is altijd geweest ‘never give up.’ We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Mijn toekomstdroom is dan ook dat de Hersenstichting en de Foundation samen het verschil gaan maken voor mensen met hersenletsel. Meedoen is belangrijker dan winnen. Op dat stukje ‘meedoen’ is nog een wereld te winnen, en winnen doe je samen!’  

 

Terug naar Overzicht Publicaties