Het belang voor doneren aan uw regionale Hospice !

Het belang voor doneren aan uw regionale Hospice !

 

EEN KOEPEL VAN ZORG

De laatste weken van het leven kunnen een intense tijd zijn, waarin veel mensen nog iets willen rechtzetten of in ieder geval op een goede manier afscheid willen nemen van hun naasten. Dat lukt minder goed wanneer deze weken gevuld worden met pijn en ongemak. Een hospice is een huis voor ongeneeslijk zieke mensen die niet thuis willen of kunnen sterven. Net als geboren worden kun je maar één keer sterven, net als het levensbegin moet het levenseinde dus goed verlopen. 

Nederland telt een kleine tweehonderd hospices. Sommige zijn palliatieve units van verpleeghuizen, andere zogenaamde ‘bijna-thuis’ huizen, waar vrijwilligers, onder toezicht van een verpleegkundige, terminale patiënten in hun laatste dagen verzorgen. Sommige hebben het kwaliteitskeurmerk PREZO  Hospicezorg. Elly Breedveld is directeur/bestuurder van Perspekt, het kwaliteitsinstituut achter PREZO Hospicezorg. Ze geeft aan dat hospices die vanuit PREZO Hospicezorg werken hun kwaliteit van zorg en sterven op structurele en methodische wijze ontwikkelen. “De interactie met en beleving van de gasten en hun naasten vormen de kern van ons gedachtegoed. Het maakt dat PREZO Hospicezorg een waardengedreven en resultaatgerichte manier van denken en werken is waarin de praktijk van alledag centraal staat.” 

Een van de PREZO keurmerkhouders is Hospice Dôme in Amersfoort. Dôme is een hospice dat, vanuit een algemeen christelijke levensovertuiging, 24 uur per dag palliatieve expertzorg levert aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en aan hun naasten. Dit vindt plaats in een gastvrije, liefdevolle omgeving in een rustige en informele sfeer. Het hospice investeert daarom evengoed in matrassen en bedden die de organen en gewrichten ontzien als in de diensten van geestelijke verzorging, maatschappelijk werk, muziektherapie en professionele massage. “De gemiddelde verblijftijd bij ons is drie weken,” zegt directeur Wendelien van Oostrom, “maar er zijn ook gasten die hier maar enkele dagen of uren verblijven en die bijvoorbeeld uit een ziekenhuis zijn overgebracht. Niemand wil in alle eenzaamheid op een IC afdeling sterven. Of het nu om weken, dagen of uren gaat, de tijd die hier wordt doorgebracht is heel bijzonder en intens, altijd.” 

Een last van de schouders

De gast staat uiteraard centraal in een hospice, de zorg is afgestemd op zijn of haar behoeftes en wensen, waarbij privacy en aandacht voor eigenheid centraal staan. Het uitgangspunt is dat iedere gast zich veilig voelt en op eigen wijze afscheid kan nemen van het leven. En toch draait het niet alleen om hem of haar. “Iedereen heeft een sociaal netwerk, soms klein, soms groot. De naasten die de gast bezoeken spelen een niet te onderschatten rol in die laatste periode. Vaak werd de thuisverpleging te zwaar en dreigden ze er onderdoor te gaan, iets wat de zieke zag en op zijn beurt weer bezwaarde. Het feit dat die last van hun schouders is gevallen betekent dat ze zich kunnen concentreren op waar het werkelijk om gaat: elkaars gezelschap.” 

Sterven kun je niet plannen

Dat de dood zo voelbaar is in een hospice wil niet zeggen dat er dag en nacht een grafstemming heerst, integendeel. “Juist in het zicht van het einde wordt het leven intensiever beleefd, komt er soms een opflakkering en is er ook veel ruimte  voor gesprekken, vrolijkheid, voor anekdotes en andere herinneringen aan gelukkige momenten,” verduidelijkt Wendelien van Oostrom. De hospicearts coördineert de medische zorg. De gespecialiseerde verpleegkundigen worden in de zorgen en begeleiding bijgestaan door zorgkundigen en speciaal opgeleide vrijwilligers. De opleiding HBO palliatieve zorg heeft de verpleegkundigen zorgvuldig voorbereid op een aparte kant van hun werk: terwijl een huisarts of verpleegster in een ziekenhuis geregeld een patiënt verliest, is dit verlies bij hen een vast onderdeel van het werk. Toch is er nauwelijks verloop binnen de groep medewerkers en vrijwilligers wat tekenend is voor de betrokkenheid en voldoening in dit werk. “Ze bouwen in die korte tijd een band op met bijna iedere gast. Maar het sterven zelf kun je niet plannen. De ene gast is verrassend snel overleden, de andere blijkt na een weekend of vakantie nog steeds in leven.” 

Vriendenvereniging voor fondsenwerving

De Vriendenverenigingen werven fondsen ter ondersteuning van de exploitatie.  Met een financiële buffer helpt zij zij de continuïteit van het hospice ook op langere termijn te waarborgen. Elk hospice krijgt weliswaar een vergoeding van de overheid, elk verblijf wordt vergoed vanuit de zorgverzekering, maar de hoogte van die vergoeding is niet toereikend voor de zorg die wordt geboden en niet elke gast heeft een aanvullende verzekering. “Wij willen niemand het recht op een goed levenseinde ontzeggen, iedereen is welkom” aldus Wendelien van Oostrom. “Daarom betalen de Vriendenverenigingen soms de extra bijdrage voor een gast en springt ze bij in het betalen van de kosten van onderhoud van het huis. De legaten en giften die de vereniging ontvangt zijn voor hospices dus bijzonder welkom.” 

Sterven is het laatste wat we in ons leven doen. Het liefst overlijden we thuis, in ons eigen bed, omringd door onze naasten, maar als de pijn en het ongemak de sereniteit van het sterven overschaduwen is een hospice de beste optie. Wie schenkt aan een hospice geeft paradoxaal genoeg niet aan de dood maar aan het leven, aan die laatste opbloei van bewustzijn, herinnering en vreugde voor het doek onvermijdelijk valt.  

AHzN

De Associatie Hospicezorg Nederland is in 2014 ontstaan als opvolger van de Associatie High Care Hospices (AHCH) die in 1999 is opgericht. AHzN maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding. De 48 AHzN-leden bieden zorg volgens het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, waarbij de zorg binnen de hospices wordt getoetst aan de hand van het keurmerk PREZO Hospicezorg. Door het uitvoeren van innovatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek draagt AHzN bij aan het inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken van de kwaliteit van de geleverde hospicezorg en het borgen van hoogwaardige expertise. Uiteraard past bij deze ambities een stevig fundament op landelijk niveau van eenduidige, passende en robuuste financiering.

[Quote]Angela Kallewaard, Directeur Associatie Hospicezorg Nederland
“AHzN roept op om gezamenlijk te komen tot eenduidige, passende en robuuste financiering.”

Waarom doneren

Wij vinden het essentieel dat de gasten die kiezen voor een Hospice een zo aangenaam mogelijk verblijf hebben. Dat zit vaak in de kleine dingen: bloemen op tafel en in de buitenbakken, kunst aan de wanden, een lekker kopje vers bereide soep. Kortom, alles dat eraan bijdraagt dat gasten, hun familie en vrienden zich thuis voelen. Voor het gebouw, de inrichting, de materialen, het onderhoud en de deskundigheidsbevordering en coördinatie van onze grote groep vrijwilligers hebben we uw donatie nodig. Hospice is een erkend goed doel dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Terug naar Overzicht Publicaties