Laat je idealen voortleven door na te laten aan een goed doel

Veel mensen willen iets goeds doen in hun leven. Daarom zetten zij zich bijvoorbeeld in als vrijwilliger of worden donateur van een goed doel. Maar wist u dat u dat ook kunt doen als u er zelf niet meer bent? Om uw idealen voort te laten leven kunt u een goed doel opnemen in uw testament. Dat gebeurt overigens steeds vaker. 

 

Vincent Vrolijk, Een fijne gedachte dat mijn idealen doorleven doormiddel van mijn nalatenschap

Wat is er mooier dan na uw leven nog bij te dragen aan een maatschappelijke doel dat u na aan het hart ligt? Het is toch een fijne gedachte dat uw ideaal voortleeft door een schenking of via uw nalatenschap. Zo denkt Vincent Vrolijk er ook over. Toen hij een huis kocht dacht hij na over zijn nalatenschap en liet dit vastleggen in een testament. Vincent leeft zelf heel bewust en duurzaam. Een gezonde planeet ziet hij dan ook als een nalatenschap voor alle kinderen op de wereld.

‘Omdat ik ben opgevoed met de liefde voor de natuur en aandacht voor het milieu kwam ik al snel op het idee om na te laten aan een goed doel dat zich hiervoor inzet. Maar het gaat niet alleen om de liefde voor de natuur. Het gaat ook om de liefde voor de mensheid. Ik wil bijdragen aan een duurzame en gezonde samenleving zodat de mensheid nog lang vooruit kan.’

Elk verhaal is anders en iedereen heeft een andere motivatie om na te laten aan een goed doel. Zoals ook John Riper. Hij besloot samen met zijn vrouw Karin een testament op te laten maken en daar drie goede doelen in op te nemen voor het geval er iets tijdens hun reizen zou gebeuren. Helaas kwam zijn vrouw door een ernstige ziekte te overlijden. Hij besloot het testament te wijzigen en naast de drie goede doelen ook een fonds op Karins naam op te richten.

 

John Riper zegt over zijn nalatenschap het volgende:

 ‘Ik zou willen dat veel meer mensen besluiten na te laten aan een goed doel. Want samen kunnen we veel meer bereiken dan ik alleen’

 ‘Zo blijft Karin voortleven en wordt een deel van onze nalatenschap ingezet voor de strijd tegen de ziekte waaraan zij is overleden. Dat vind ik een heel prettig idee’

 

Meerdere goede doelen in een testament? dat kan.

Veel mensen die hun plannen deelden met hun naasten om (een deel van) hun nalatenschap aan een of meerdere goede doelen na te laten waren verrast door de positieve reacties. Zo ook de nabestaande van Marnix Kappers. Zijn zus vertelt dat de nabestaanden er niet van op keken dat hij meerdere goede doelen in zijn testament had opgenomen. Het was duidelijk dat haar broer verschillende thema’s belangrijk vond omdat hij aan verschillende doelen naliet zoals bijvoorbeeld gezondheid, cultuur en vluchtelingenhulp. Zij voelde zich getroost om als executeur de nalatenschap van haar broer te mogen regelen. Ze vond het een voorrecht om zo bij te dragen aan het belangrijke werk van deze goede doelen:

 ‘Marnix was heel gul en ruimhartig. Hij wilde veel mensen helpen. Als er iets met je was, dan zag hij je meteen en stond hij voor je klaar. Dat goede en ruimhartige komt denk ik door onze opvoeding. Wij hebben van huis uit meegekregen dat je aan andere mensen moet denken.’

 

Maak het nalatenschap bespreekbaar

Het onderwerp nalaten is voor veel mensen een gevoelig onderwerp dat ze liever mijden. Toch is het belangrijk om erover te praten met elkaar. Nadat vrienden van Pieter Knape hem er op attendeerden dat hij zijn nalatenschap moest regelen, besloot hij na te laten aan een goed doel. Al van kinds af is hij gek op dieren en die liefde is alleen maar groter geworden naarmate hij ouder werd. Pieter zegt daarover: ‘De reden dat ik mijn nalatenschap heb geregeld is omdat alles eindig is. Ook ik. Ik wil niet dat mijn vermogen wordt versnipperd en om die reden gaat mijn nalatenschap naar het welzijn van dieren.Het enige wat dieren hebben is mensen, en daarom moeten wij ze helpen.’

 

Doorgeven van idealen

Ook het echtpaar Kenneth en Yvonne, die allebei hebben gewerkt in het onderwijs, vinden het belangrijk dat kennis en idealen worden doorgegeven. Dat is iets wat past bij hun levensfilosofie. Kenneth zegt hierover:

Laat je idealen voortleven door na te laten aan een goed doel

‘De wereld gaat zonder ons verder, maar wat je kunt doorgeven zijn je idealen. Dit is het mooi om te doen.’

Yvonne vond het belangrijk om iets te doen voor een goede vriendin die ziek werd. Er was weinig geld voor onderzoek. Yvonne: ‘Het niet op de grote hoop gooien, maar delen met organisaties die een duidelijk doel voor ogen hebben . Als meer mensen dat doen, dan komt het goed!’

 

Persoonlijke beslissing

Een nalatenschap regel je bij leven en zorgt ervoor dat jouw idealen kunnen voortleven. Wat je regelt en voor wie, is natuurlijk een persoonlijke beslissing.

 Meer informatie over de mogelijkheden van schenken en nalaten aan goede doelen? Kijk voor meer inspiratie en verhalen op  www.toegift.nl en voor meer informatie over de mogelijkheden van schenken en nalaten aan goede doelen op www.goededoelen.nl

Terug naar Overzicht Publicaties