Marjan Scharloo museum vereniging

Marjan Scharloo museum vereniging

 

De Tweede Kamer beslist dit jaar over eventuele verlenging van de Geefwet, die het mogelijk maakt om fiscaal voordelige schenkingen te doen aan culturele instellingen. Marjan Scharloo, directeur van Teylers Museum in Haarlem, denkt dat de wet meer tijd nodig heeft om echt effectief te zijn.

Marjan Scharloo museum vereniging

Een goedmakertje voor de forse cultuurbezuinigingen van zes jaar geleden, zo beschouwt Marjan Scharloo de Geefwet uit 2012.

‘Mensen worden gestimuleerd om geld te schenken aan musea, waardoor die meer eigen inkomsten genereren. Maar de overheid en fiscus hebben er weinig ruchtbaarheid aan gegeven en dat is jammer’,  zegt Scharloo. Wetten die gedrag willen beïnvloeden hebben tijd nodig om effectief te zijn. Gelukkig worden nu de eerste positieve effecten zichtbaar. Voor Teylers Museum betekende de wet in ieder geval een  enorme stimulans om deze kans te benutten.’

Met welke resultaten?

‘Het aantal schenkers is sinds 2012 gestegen met 30 procent, vooral periodieke schenkers. We hebben een nieuwe Geefkring opgericht voor technologie en natuurkunde waarvan de leden jaarlijks minimaal 2.500 euro doneren. Ook hebben we een prachtige collectie eigentijdse tekenkunst gekregen en hebben we onder meer een Fonds op Naam van iemand met wie we gezamenlijk aankopen doen voor de collectie zestiende-eeuwse tekeningen. Maar je kunt ook als Museumvriend al instappen vanaf 40 euro.’

Waarom is schenken aan musea belangrijk?

‘Musea zijn bijzondere plekken voor iedereen in de samenleving, met een maatschappelijke taak. Via scholen trekken wij doelgroepen binnen die anders niet zo gauw met musea in aanraking komen. Kinderen leren over wetenschap en kritisch nadenken, dat is nu misschien belangrijker dan ooit. Ervaringen die bepalend zijn voor je verdere leven en die je graag wil delen met volgende generaties. Soms met een bredere doelgroep dan je eigen familie. Een schenking of nalatenschap aan een museum maakt dat  mogelijk.’

Wat adviseert u potentiële schenkers?

‘Ga vooral in gesprek. Soms hebben mensen een concreet plan voor ondersteuning binnen ons museum maar komen ze vervolgens in gesprekken tot een heel andere keuze. Wij vinden die samenwerking ontzettend leuk en leerzaam, er ontstaan ook vriendschappen uit. De schenkersgroep is heel gevarieerd.

Er zitten dertigers bij die substantiële schenkingen doen maar ook mensen op leeftijd met een passie voor natuur- of scheikunde. Die afwisseling is ook het aantrekkelijke van de collectie van Teylers Museum.’

Men kan bij uw museum ook specifieke activiteiten steunen, zoals collectiebeheer of educatie. Is er nog een terrein waaraan uw museum behoefte heeft?

‘Ik zou graag een fonds willen dat het mogelijk maakt om jonge wetenschappers op te leiden in het museumvak. Daar zijn relatief weinig fondsen voor beschikbaar maar er is wel veel belangstelling voor.’

Teylers Museum is lid van de Museumvereniging. De Museumvereniging is de brancheorganisatie van musea in Nederland. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. Wij zetten ons in voor: Een stevig draagvlak voor musea.

Door de collectieve belangen te behartigen. Een steviger verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten. Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.