Mr Jan Damstra oranjeparck Advocatuur

Mr Jan Damstra oranjeparck Advocatuur

 

Probleemloos nalaten aan één of meer Goede Doelen, kan dat? Jazeker, dat kan als u dat vooraf goed regelt! 

In een testament kunt u opnemen wat u zelf wilt en u hoeft aan niemand, ook niet aan uw kinderen, verantwoording af te leggen. Mocht het uw wens zijn dat na uw overlijden een deel of uw gehele vermogen wordt nagelaten aan een Goed Doel dan is dat eenvoudig in een testament te realiseren.

De redenen om aan een Goed Doel na te laten kunnen zeer uiteenlopend zijn.
De notaris legt al uw wensen vast in uw testament.

PROBLEMEN!

Heeft u er wel over nagedacht of na uw overlijden het testament conform uw wensen wordt uitgevoerd door de erfgenamen of door de executeur als u die in uw testament heeft benoemd?

ONTEVREDEN ERFGENAAM

Heeft u aan de mogelijkheid gedacht dat bijvoorbeeld de erfgenamen niet blij kunnen zijn met de  boodschap dat zij veel minder krijgen uit uw nalatenschap dan waarop zij gerekend hadden?
De ontevreden erfgenamen kunnen proberen het testament via de rechter te laten vernietigen of nietig te verklaren, omdat zij bijvoorbeeld menen dat op het moment u uw testament opmaakte u niet wilsbekwaam was.

U moet zich afvragen of uw erfgenamen het ‘erbij zullen laten zitten’ als blijkt dat de erfenis waar zij mogelijk al jaren op zaten te wachten aan ‘hun neus voorbij’ gaat.
De Goede Doelen worden ook met een probleem geconfronteerd als zij worden aangeschreven door de ontevreden erfgenamen met de mededeling dat de erfgenamen het niet eens zijn met de inhoud van het testament en het testament zullen gaan aanvechten.

BESCHERMEN TEGEN ONTEVREDEN ERFGENAMEN EN HET ONTERFDE KIND!

Als u wilt voorkomen dat uw testament (om welke reden dan ook) na uw overlijden niet wordt  uitgevoerd zoals u dat wilde, dan doet u er verstandig aan om, voordat u naar de notaris gaat, een  levensexecuteur te raadplegen. Deze levensexecuteur kunt u in vertrouwen nemen en nauwkeurig uitleggen wat uw wensen zijn maar ook welke mogelijke problemen u voorziet na uw overlijden met een of meer erfgenamen. Een levensexecuteur is niet de gebruikelijke executeur (een familielid of de notaris) die in uw testament staat vermeld. De levensexecuteur kan (bij voorkeur) een  erfrechtadvocaat zijn, die u kan adviseren over de wijze waarop u bij het opmaken van uw testament al kunt voorkomen dat na uw overlijden het testament kan worden aangevochten.
De levensexecuteur/erfrechtadvocaat is opgeleid om conflicten te voorkomen en op te lossen. De levensexecuteur kan bij uitstek verweer voeren tegen de bezwaren van de ontevreden erfgenamen.

De levensexecuteur/erfrechtadvocaat kunt u ook tot executeur of mede-executeur in uw testament benoemen als u veel problemen voorziet. Of u kunt in uw testament opnemen dat de executeur die door u is aangewezen (familielid of notaris) de mogelijkheid heeft om zich bij problemen te laten vervangen of te laten bijstaan door de levensexecuteur/erfrechtadvocaat. Deze juridische kosten komen ten laste van de nalatenschap.

ADVIES

Als u een of meer Goede Doelen als erfgenaam of legataris in uw testament wilt opnemen, dan doet u er verstandig aan om u tijdig en goed juridisch te laten adviseren door de levensexecuteur om toekomstige problemen te voorkomen.

Mr. J.W. Damstra, erfrechtadvocaat en (levens)executeur.

https://www.oranjeparck.nl/