Nalaten aan de wetenschap

Nalaten aan de wetenschap

Onderwijs en onderzoek aan universiteiten helpen de mensheid vooruit. Door na te laten aan de wetenschap kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers zich ontwikkelen, om zo op hun beurt een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Ook u kunt bijdragen aan een betere toekomst. Universiteiten zijn in steeds grotere mate afhankelijk van de giften van particulieren om studenten te stimuleren bij hun ontwikkeling en wetenschappers de kans te geven grensverleggend onderzoek te doen. Door (een deel van) uw nalatenschap te bestemmen voor de wetenschap, helpt u mee aan het oplossen van maatschappelijke problemen en draagt u bij aan een betere wereld voor iedereen. Elke gift helpt, groot en klein, kennis gaat immers nooit verloren! 

Wat gebeurt er met uw gift?

Er zijn verschillende redenen voormensen om te geven aan de wetenschap. Zo kiest de een ervoor bij te dragen aan onderzoek op een gebied waar hun interesse naar uitgaat. De ander kiest voor academisch erfgoed zoals bijvoorbeeld behoud van de botanische tuinen of een bijzondere bibliotheekcollectie. Sommigen willen na een plezierige en leerzame studieperiode iets teruggeven aan de universiteit. Of gunnen nieuwe generaties studenten dezelfde kans en ervaring als zij zelf gehad hebben. De redenen en mogelijkheden zijn legio.

Een doorbraak in de strijd tegen malaria

Zo heeft een particuliere gift gezorgd voor een doorbraak in de strijd tegen malaria. Malaria is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid in derdewereldlanden. Met name kinderen worden het slachtoffer. Insectendeskundige professor Willem Takken (Wageningen University) heeft door jarenlang onderzoek een val voor malariamuggen kunnen ontwikkelen. Tobias Homan leidde het veldwerk voor dit onderzoek. “Medicijnen en gif zijn na een tijd uitgewerkt omdat er resistentie ontstaat. Er moest een duurzame aanpak komen”, licht de jonge onderzoeker toe. Het werd een val waar muggen naartoe gelokt worden door een menselijke geur. De resultaten van het onderzoek bewijzen dat malariamuggen met behulp van de val massaal vernietigd worden. “Heel veel van dit soort goede ideeën kunnen helaas niet uitgevoerd worden, omdat er te weinig geld voor onderzoek beschikbaar is”, weet Homan.

Nalaten aan de wetenschap

Solidariteit tussen generaties vrouwen

Voor Rosi Braidotti en Anneke Smelik is de drijfveer om na te laten aan de wetenschap de wil om bij te dragen aan de academische ontwikkeling van talentvolle vrouwen. Braidotti is als oprichter/directeur van het Centre for the Humanities aan de Universiteit Utrecht actief in het ondersteunen van de ontwikkeling van vrouwen en van sociaal duurzame systemen. Smelik heeft een achtergrond in Women’s Studies (Universiteit van Amsterdam) en een levenslange toewijding aan de rechten van vrouwen. “Met het door ons ingestelde ROSANNA-fonds richten wij ons op vrouwelijke onderzoekers die zich bevinden op kruispunten in hun carrière. ROSANNA biedt hen financiële ondersteuning om de volgende professionele stap te bereiken: een beurs voor een PhD of post-doc, hulp bij publicaties of buitenlandse studiereizen, steun bij het verkrijgen van een vaste aanstelling of hoogleraarschap, et cetera. Het is erg bevredigend om andere vrouwen verder te kunnen helpen”, aldus Rosi Braidotti en Anneke Smelik.

Rijkdom is in de wereld niet gelijk verdeeld, talent wel

Een reden om te geven aan de wetenschap kan ook de stimulering van onderwijsactiviteiten zijn. Een mooi voorbeeld hiervan zijn giften voor studiebeurzen. Door beurzen toe te kennen op basis van talent, krijgen ook studenten uit zich ontwikkelende landen een kans op een goede opleiding. Fred Wamalwa uit Kenia ontving zo’n studiebeurs. Hij komt van het platteland, waar mensen hard moeten werken om te overleven. Hij wilde graag bijdragen aan het oplossen van het armoedeprobleem in zijn land. Toen hij een volledige beurs kreeg van Wageningen University in Nederland, bleek dit een beslissende stap in zijn leven. Door het succesvol afronden van zijn opleiding kon hij daarna aan de slag als projectmanager bij het Community Development Trust Fund (CDTF), een semi-overheidsorganisatie en een initiatief van de Keniaanse overheid in samenwerking met de Europese Unie. “Sinds 2002 ben ik betrokken geweest bij 500 projecten voor armoedebestrijding. Ik werk nu aan mijn promotieonderzoek met de bedoeling mijn expertise daarna niet alleen in Kenia, maar ook daarbuiten in te zetten.”

Geef om een betere toekomst

Bent u geïnteresseerd geraakt in nalaten aan de wetenschap? De universiteit van uw keuze kan u verder helpen. Neem contact op voor meer informatie of voor het aanvragen van een persoonlijk gesprek.

Vorige: Geef de juiste waarde door.
Volgende:  Partin-2