Nieuwe campagne : Nalaten aan Cultuur

Nieuwe campagne : Nalaten aan Cultuur

 

Meer dan vijfenveertig culturele instellingen voeren campagne over nalaten aan cultuur

Onder de naam Week van Nalaten aan Cultuur hebben meer dan vijfenveertig culturele instellingen uit heel Nederland begin november een campagne gelanceerd. Daarmee vergroten zij de aandacht voor nalaten aan een cultureel goed doel onder een brede doelgroep. 

Eerder heeft u in het magazine Schenken en Nalaten aan Goede Doelen al kunnen lezen over de website www.nalaten-aan-cultuur.nl die geïnitieerd is door negen culturele instellingen. Inmiddels zijn meer dan vijfenveertig instellingen uit heel Nederland verbonden aan het multidisciplinaire platform. Gezamenlijk vragen zij meer aandacht voor de mogelijkheid om cultuur op te nemen in het testament en leggen zij uit hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Ook wisselen de aangesloten organisaties onderling kennis uit over dit onderwerp. 

Uit het onderzoek Geven in Nederland dat tweejaarlijks aan de VU in Amsterdam wordt uitgevoerd, blijkt dat slechts 10 % van de mensen die een goed doel in hun testament opnemen aan cultuur nalaten. Het aantal mensen dat in hun leven geniet van cultuur is echter vele malen groter dan die 10 %. Een aantal van hen is bij leven betrokken als vriend of donateur van een culturele instelling en de mogelijkheden daarvoor zijn vaak breed bekend bij cultuurliefhebbers. Maar het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich er vaak niet van bewust zijn dat nalaten aan cultuur ook een optie is. Om deze bewustwording te vergroten en een groep mensen te bereiken die misschien bij leven geen middelen heeft om cultuur te steunen, maar met een nalatenschap wel, is het platform ‘Nalaten aan cultuur’ opgericht. 

Week van Nalaten aan cultuur

Met de Week van Nalaten aan cultuur die van 1 tot 5 november voor het eerst werd georganiseerd, heeft het platform het onderwerp landelijk in de spotlights gezet met advertenties en commercials op de radio. Daarnaast hebben alle organisaties hun eigen achterban geïnformeerd door middel van hun eigen online communicatie-uitingen. Uitgangspunt in deze campagne is het aanspreken van kunst- en cultuurliefhebbers op het vonkje dat bij hen ooit oversprong, waarmee de liefde voor cultuur ontstond. Zo worden ze opgeroepen om ervoor te zorgen dat het vonkje ook bij toekomstige generaties kan overslaan. Culturele organisaties kunnen immers alleen maar voortbestaan als er in de toekomst ook publiek is dat hun missie onderschrijft. En tegelijkertijd moet dat toekomstige publiek ooit wel in aanraking kunnen komen met cultuur, om de liefde ervoor te laten ontstaan. Met de woorden “Inspireer een generatie. Laat na aan cultuur.” worden (potentiële) schenkers benaderd om de culturele instellingen die hen bij leven zoveel plezier en inspiratie hebben geboden, te benoemen in hun testament om zo hun idealen ook na hun leven te laten voortleven.

Over Stichting Nalaten aan cultuur

Het platform Nalaten aan cultuur is in december 2020 gelanceerd met de bedoeling dat alle culturele instellingen in Nederland met een ANBI-status en een meerjarige exploitatie, in verschillende disciplines (podiumkunst, muziek, erfgoed, beeldende kunst, cultuureducatie, nieuwe media), zich bij dit platform aansluiten. Zo ontstaat nog meer landelijke spreiding en culturele diversiteit en krijgt de bezoeker van de website een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden als hij of zij wil nalaten aan cultuur. Het platform is in minder dan een jaar tijd enorm gegroeid en voldoet duidelijk aan de behoefte bij culturele organisaties om gezamenlijk te communiceren over dit onderwerp. Tegelijkertijd sluit schenken via het testament ook nog eens aan bij de trend van zingeving die steeds groter wordt, maar weet nog lang niet iedereen die wil nalaten wat alle mogelijkheden daarvoor zijn. Daarom is er inmiddels ook een officiële stichting opgericht om Nalaten aan Cultuur goed te organiseren en verder te laten groeien. 

Alle deelnemende instellingen aan het platform hebben een ANBI-status, waarmee ze zijn vrijgesteld van erfbelasting, en een contactpersoon die geïnteresseerden meer kan vertellen over de mogelijkheden om de specifieke instelling op te nemen in de nalatenschap. Het kan van belang zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Specifieke wensen van schenkers moeten goed kunnen aansluiten bij de doelstellingen van een organisatie en een instelling wil niets liever dan die wensen kunnen waarmaken zodat een nalatenschap goed tot zijn recht komt. 

Kijk voor meer informatie op: www.nalaten-aan-cultuur.nl.

Terug naar Overzicht Publicaties