Ontwikkelingssamenwerking is van levensbelang

Ontwikkelingssamenwerking is van levensbelang

 

Overweegt u een bijdrage aan een goed doel?

Als branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking staat Partos in voor meer dan honderd ontwikkelingsorganisaties. Onze leden zijn grote organisaties met bekende namen, maar ook kleinere organisaties die u wellicht niet kent. Dag in dag uit zijn ze in de weer om mensen wereldwijd een kansrijke toekomst te bieden.

En dat doen ze goed. Onze wereld staat er beter voor dan ooit. Wist u dat sinds 1990 het aantal mensen in extreme armoede fors zakt? En die daling gaat steeds sneller. In 2013 leefden 767 miljoen mensen van minder dan 1,90 dollar per dag. In 1990 waren dat nog bijna 1,9 miljard mensen! Daarnaast is er in de afgelopen twee eeuwen een enorme toename van het percentage kinderen dat de basisschool bezoekt. In 1820 volgde niet meer dan 18 procent van de wereldbevolking enkele jaren de basisschool. In 2010 was dat al 82 procent en in 2015 was het percentage kinderen dat de basisschool volgde maar liefst 91 procent. De World’s Best News Campagne, mede opgezet door Partos, verzamelt deze resultaten en vraagt in  Nederland meer aandacht voor dit goede nieuws.

Nog niet overbodig

Ondanks de behaalde resultatenzijn ontwikkelingsorganisaties nog  niet klaar met hun werk. Denk aan het migratievraagstuk waardoor er grote aantallen vluchtelingen stranden op de Griekse eilanden. De Europese Unie heeft hier na enkele jaren nog steeds geen goed antwoord op. Gelukkig zijn er dan  ontwikkelingsorganisaties die deze kwetsbare groep wel kunnen opvangen. En ze zijn er niet alleen wanneer de nood hoog is zoals vandaag de dag, maar werken samen structureel aan de verbetering van welvaart in de wereld om volgende crises te voorkomen. Ontwikkeling naar een betere wereld is van levensbelang, voor u, maar ook voor uw kleinkinderen. Uiteindelijk voor iedereen. Het werk van ontwikkelingsorganisaties is daarom cruciaal. Ontwikkelingssamenwerking werkt – en via uw steun aan ontwikkelingsorganisaties kunt u daarbij helpen.

PARTOS

Terug naar Overzicht Publicaties