Oscar Balkenende Obelisk Boedelbeheer

Oscar Balkenende Obelisk Boedelbeheer

Door winstbejag maar vaker nog door nonchalance komt de opbrengst van een inboedel niet  helemaal bij de erfgenaam terecht. Waardevolle spullen worden niet als zodanig herkend en in de container gekieperd. Als de inboedel is nagelaten aan een goed doel is dat in dubbel opzicht slecht nieuws. Buren die van deze respectloze afwikkeling getuige zijn, krijgen een foute associatie met uw naam. Obelisk is een boedelbeheerder die het van zijn goede naam en niet van opkoop moet hebben.

Obelisk: een betrouwbare boedelbeheerder 

Obelisk is een betrouwbare boedelbeheerder. Oscar Balkenende is een bekende naam in de wereld van inboedelafwikkeling. Obelisk werkt veel voor overheden en stichtingen en als expert kwam hij meer dan eens in de media. Maar zijn bedrijf heeft dan ook niets gemeen met de soms wat louche wereld van opkopers. Hij is geen handelaar maar een taxateur. Hij inspecteert, registreert en taxeertie alles wat van waarde is in een woning. Pas daarna kan het huis worden leeggehaald.

Netwerk experts en deskundigen

“Een goed voorbeeld van een verborgen schat is die ene waardevolle postzegel in een verder doodgewone verzameling. De kunst is over een netwerk van experts te beschikken die deskundig én betrouwbaar genoeg zijn om die zegel er voor je uit te halen. Nog niet zo lang geleden vond ik een postzegelverzameling die op het eerste zicht een achthonderd euro zou opbrengen op de veiling. Na een paar dagen belde de expert me op dat er één postzegel tussen zat met een militair stempel uit 1910. ‘We wisten dat dit stempel bestond maar hadden het nog nooit gezien, tot vandaag,’ kreeg ik te horen. Alleen al die ene zegel leverde € 2400,- op.”

Inboedels in inboedels

Illustratief is een huis waarin ongetrouwde kinderen na de dood van hun ouders zijn blijven wonen. “Bij binnenkomst zie je alleen maar Hema- en Blokkerachtige spullen die de oudere mensen de laatste twintig jaar van hun leven hebben aangeschaft,” zegt Oscar Balkende, “maar kijk je verder – op zolder, in kelders – dan tref je de spullen aan die hun ouders én grootouders hebben achtergelaten. Wij hebben dus ook oog voor de inboedels in inboedels.
We kijken daarbij zowel naar de financiële als de emotionele waarde. Ik heb al eens de correspondentie van een bekende kunstenaar naar hem teruggebracht. Respect is een even belangrijke voorwaarde voor dit werk als expertise.”

Obelisk biedt waarde in geld en respect

Obelisk inschakelen is daarom niet alleen meer renderend op geldelijk vlak, het levert ook respect op van de omwonenden. Vaak hebben zij de overledene en zijn huis vele jaren gekend. Dan doet het pijn als getatoeëerde mannen vanuit een raam op de eerste verdieping een groot deel van de inventaris achteloos in een container werpen. Een afwikkeling van een inboedel maakt deel uit van de afwikkeling van een leven. Wie ziet dat ook dit laatste levensdraadje met respect wordt afgewonden krijgt automatisch respect voor het goede doel dat daartoe de opdracht gaf.

 

Meer informatie

Voor meer informatie, bel naar: 071 – 402 85 30 of 06 532 636 83.

Vorige: Mr. Jan Damstra - OranjeParck Advocatuur
Volgende:  René Dessing - Interview sKBL