Partin - Brancheorganisatie voor kleine goede doelen

Partin - Brancheorganisatie voor kleine goede doelen

 

Interview met Eric Boerrigter, directeur Partin

 

Enthousiasme en idealisme zijn levensnoodzakelijke drijfveren voor een goed doel maar niet de enige. Om succesvol te zijn ook een goede organisatie, heldere administratie en doeltreffende PR nodig. Daarvoor kunnen kleine doede doelen een beroep doen op Partin, de brancheorganisatie voor Kleinschalige Particuliere Initiatieven.

Tekst: Jeroen Kuypers

Reizen buiten het veilige en welvarende Europa betekent vaak geconfronteerd worden met schrijnende armoede of invaliderende aandoeningen. De reiziger schrikt niet alleen van het verschijnsel zelf maar vooral van het feit dat het uit de wereld kan worden geruimd en toch blijft bestaan. “De reiziger denkt: ‘Ik kan wel geld geven aan een grote organisatie, maar hier kan ik ook zelf iets aan doen’ en dat is vaak het geboortemoment van een kleinschalig particulier initiatief,” zegt Erik Boerrigter, directeur van Partin. “Het begint bijna altijd zeer lokaal, maar het kan in de loop der tijd tot iets veel groters uitgroeien. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met Child Surgery Vietnam. Aanvankelijkwerden de kinderen in slechts één dorp geopereerd aan hun hazenlip. Later is het initiatief uitgebreid tot het hele land.”

Structuur krijgen

Om een klein goed doel werkelijk impact te geven, laat staan op niet eenmalige  basis, moet de organisatie  erachter structuur krijgen. Er dient  een stichting te worden opgericht, een ANBI status aangevraagd, een  jaarrekening opgemaakt enzovoorts. Voor een particulier die met een  goed doel start is het allemaal niet  vanzelfsprekend feilloos de weg te  vinden in de administratieve doolhof die achter deze termen schuil gaat. Dat hoeft ook niet, wanneer men lid wordt van Partin, want juist hierom is deze brancheorganisatie in het leven geroepen. Voor het opmaken van de jaarrekening heeft Partin bijvoorbeeld een handleiding en een spreadsheet ontwikkeld die het bestuur in staat stelt die zelf op te stellen. Het werk is sterk vereenvoudigd en toch voldoet de jaarrekening die het resultaat ervan is precies aan alle eisen van de RJ650 Accountantsnorm. Kleine goede doelen hoeven het wiel niet zelf uit te vinden, dat is al voor ze gedaan door Partin, op alle vlakken. 

Honderden leden

“Een school die een actie doet zullen we adviseren. Daar kunnen we maar  in beperkte mate iets voor betekenen. Een initiatief dat blijvend wil zijn is echter gebaat bij een lidmaatschap. Inmiddels tellen we er daarvan meer dan driehonderdtwintig,” aldus Erik Boerrigter. “Die groep is opvallend stabiel. Ons jongste lid is altijd pas een maand of drie oud, want net opgericht, het oudste is al vijfhonderd jaar oud, dat zijn de HospitaalBroeders,  ontstaan uit een middeleeuwse ridderorde. Natuurlijk vallen er soms leden af, maar dat gebeurt dan ofwel omdat het doel verwezenlijkt is, en de organisatie zichzelf dus kan opheffen, ofwel omdat de oprichter van de stichting geen opvolging heeft. Kleine goede doelen hebben niet per se het eeuwige leven. Gemiddeld bestaan ze een vijfentwintig jaar.”

 

‘Partin-dag’

De dienstverlening van Partin is breed maar er wordt variabel gebruik van gemaakt. Er zijn leden die werkelijk alle tools en hulpmiddelen gebruiken en er zijn er ook die dat maar spaarzaam doen. Toch verhogen kleine goede doelen aantoonbaar hun bereik en effectiviteit door optimaal te profi teren van de mogelijkheden die de brancheorganisatie haar leden biedt. Zo organiseert ze elk jaar een ‘Partin- Dag’ waarop leden via workshops en lezingen hun kennis met elkaar kunnen delen. Niet zelden ontstaan hieruit samenwerkingsverbanden die het realiseren van de doelstellingen een stuk makkelijker maken. Partin biedt ook directe financiële voordelen, zoals 5% korting op containervervoer bij Mission & Relief, en korting bij een websitebouwer. De slogan die de organisatie al jaren hanteert –‘Samen kunnen we meer; samen doen we meer’ – is evengoed een beschrijving van het  dagelijks reilen en zeilen van Partin als de formulering van een streven. 

Succesvol lobbywerk

“Maar veel van wat wij doen gebeurt op een onzichtbare wijze,” zegt Erik Boerrigter. “Dat geldt met name voor ons lobbywerk in Den Haag. Als wij daar bijvoorbeeld niet samen met de grote goede doelen aan tafel hadden gezeten het afgelopen jaar, dan had de minister de het kleinschalige particuliere initiatief met dezelfde administratieve verplichtingen opgezadeld als de grote stichtingen. Maar een Artsen zonder Grenzen of een Greenpeace beschikken over de benodigde eigen specialisten om daaraan te voldoen. Kleine goede doelen hebben noch de expertise, noch de mankracht, noch de financiële  middelen daarvoor. Wij zijn een groot voorstander van transparantie – uiteraard moet de buitenwereld precies kunnen zien wat er met al die donaties gebeurt - maar transparantie mag niet ten koste gaan van een administratieve molensteen. Dankzij ons lobbywerk is er voor kleine goede doelen een regeling uit de bus gekomen waarmee alle betrokkenen kunnen leven.” 

Vergrote impact

Of het nu gaat om Haags lobbywerk of het collectief aanvragen van een subsidie, het benaderen van massamedia om het imago van ontwikkelingssamenwerking te verbeteren of het organiseren van netwerkevenementen met bedrijven, steeds weer geldt dat Partin voor kleine goede doelen de last vermindert en de impact vergroot. Veel kleinschalige particuliere initiatieven zouden waarschijnlijk een stuk kleinschaliger zijn gebleven zónder de hulp van Partin. Frustratie en teleurstelling zijn niet erg behulpzaam om de moed erin te houden; het enthousiasme en idealisme van het begin moeten geregeld gevoed worden door een succes onderweg. Die duw in de rug komt er voor een niet onbelangrijk deel dankzij Partin.

Meer informatie
Voor meer informatie, ga naar: www.partin.nl

 
Erik Boerrigter
(Directeur Partin)

 

Terug naar Overzicht Publicaties