Ruim 650.000 vrijwillige collectanten met een collectebus huis-aan-huis

Elk jaar gaan in Nederland ruim 650.000 vrijwillige collectanten met een collectebus huis-aan-huis om geld in te zamelen voor het werk van 24 landelijk collecterende goede doelen. Stichting Collecteplan is de belangenbehartiger van deze goede doelen die ieder jaar, gedurende één week, een eigen landelijke collecte organiseren.

Stichting Collecteplan, het kenniscentrum

Stichting Collecteplan is het kenniscentrum op het gebied van collecteren. Zij adviseert de goede doelen met betrekking tot de bestaande collectes maar fungeert daarnaast regelmatig als vraagbaak voor nieuwe en lokale collecte initiatieven van particulieren of andere partijen.
De 24 goede doelen die deel uit maken van Stichting Collecteplan werken nauw samen aan vernieuwing en ontwikkelingen op het gebied van de collecte. Op deze wijze kan deze typische Hollandse traditie blijven bestaan en leveren Stichting Collecteplan en de goede doelen een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. 

Collecterende goede doelen

In het landelijk collecterooster, dat SCP jaarlijks opstelt, is af te lezen welk goede doel in welke week collecteert. Het laat zien van welk goede doel er een collectant aan de deur kan komen met een collectebus, al dan niet voorzien van een QR-code om een eenmalige anonieme gift te vragen.

Het collecterooster dient daarnaast als richtlijn voor de gemeenten in Nederland t.b.v. het verstrekken van de collectevergunning.

Met het hanteren van dit collecterooster zorgen de aangesloten goede doelen voor spreiding van de collecte. 26 Weken per jaar kunnen ingezet worden voor de landelijk collecterende goede doelen.

Collecterooster voor 24 landelijke goede doelen

Ieder jaar stelt Stichting Collecteplan het collecterooster op waarmee alle 24 landelijk collecterende goede doelen hun eigen collecteweek hebben. CBFtoezichthouder goede doelen stelt het rooster vast en stelt deze beschikbaar voor o.a. de gemeenten.

Prins Bernhard Cultuurfonds 30 mei t/m 5 juni 2021

Epilepsiefonds 6 juni t/m 12 juni 2021

Rode Kruis 13 juni t/m 19 juni 2021

Maag Lever Darm Stichting 20 juni t/m 26 juni 2021

Nationaal MS Fonds 27 juni t/m 3 juli 2021

KWF Kankerbestrijding 5 september t/m 11 september 2021

Prinses Beatrix Spierfonds 12 september t/m 18 september 2021

Nierstichting 19 september t/m 25 september 2021

HandicapNL 26 september t/m 2 oktober 2021

Dierenbescherming 3 oktober t/m 9 oktober 2021

Nederlandse Brandwonden Stichting 10 oktober t/m 16 oktober 2021

Diabetes Fonds 31 oktober t/m 6 november 2021

Alzheimer Nederland 7 november t/m 13 november 2021

Stichting voor het Gehandicapte Kind 14 november t/m 20 november 2021

Kerk in Actie 21 november t/m 27 november 2021

Leger des Heils 28 november t/m 4 december 2021

Terug naar Overzicht Publicaties