Samen voor ons historische en groene erfgoed

Samen voor ons historische en groene erfgoed

 

Bij mooie kastelen en uitgestrekte landgoederen denken veel mensen eerder aan Engeland en Frankrijk dan aan Nederland. Een misschien wel begrijpelijke, maar toch grote vergissing. Ook ons land telt honderden bijzondere kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL). Van de borgen, staten en havezaten in het noorden van ons land via de buitenplaatsen langs rivieren als de Vecht tot kastelen en landgoederen in het oosten en zuiden van Nederland. Het gaat om een grote variëteit aan dit soort monumentaal erfgoed,  dat ieder hun eigen geschiedenis en schoonheid kent.

Uniek binnen Europa

Het Nederlandse verhaal van KBL is in Europa uniek. Onze geschiedenis wijkt in internationaal opzicht af van wat elders gangbaar was. In de meeste Europese landen was landbezit en een monumentaal buitenleven het voorrecht van regerende vorstenhuizen en van adellijke families. In Nederland speelden naast het Huis van Oranje en de adel ook vele rijke burgers een vooraanstaande rol bij de opkomst van een omvangrijke buitenplaatscultuur. Deze burgers hadden fortuin gemaakt met handel op het Verre Oosten, Zuid-Amerika en Noord-Europa en Rusland. Dit fortuin investeerden zij niet alleen in mooie stadspanden, maar vaak ook in de aanleg van heerlijke buitenplaatsen.

Buitenplaatscultuur

De meeste buitenplaatsen zijn gebouwd tussen de 17e en de 19ste eeuw, al ging het nog door tot in de 20ste eeuw. Rijke stedelingen lieten hun buitenplaats aanleggen in het landelijke gebied van Midden- en West-Nederland. Vooral in de zomermaanden konden zij daar afstand nemen van de lawaaierige, ongezonde stad. Op hun buitenplaats genoten de bewoners samen met vrienden en familie van hun tuin en het landelijke leven. Zij brachten de dagen door met wandelen, lezen en muziek, met het kweken van bloemen en planten en het verzorgen van dieren. De buitenplaatsen werden nieuw aangelegd of kwamen voort uit pachtboerderijen die werden omgebouwd tot buitenverblijf. Sier- en moestuinen, waterpartijen, beeldhouwwerken en bijgebouwen voor koets en paarden maakten deel uit van de buitenplaatsen.

 

 
 

Summer School 2020

De sKBL wil de Nederlandse buitenplaatscultuur en de nog bestaande buitenplaatsen graag meer onder de aandacht brengen bij zowel Nederlandse studenten als bij  internationale onderzoekers en wetenschappers. In 2020 gaat daarom de eerste sKBL International Summer School van start. Deze Summer School biedt deskundige deelnemers van uiteenlopende nationaliteiten de mogelijkheid kennis te maken met dit veelzijdige Nederlandse monumentale erfgoed.

De Summer School die in 2020 wordt gehouden, richt zich op de historische buitenplaatsen rond Amsterdam. Hier legden vooraanstaande kooplieden in de loop van ruim twee eeuwen talloze buitenplaatsen aan langs Vecht en Angstel en in nieuwe drooggemalen polders als De Beemster. Het programma van de Summer School leidt de deelnemers naar stadspanden in Amsterdam en naar buitenplaatsen in Kennemerland, de Beemster, ’s-Graveland en de Vechtstreek. Nederlandse wetenschappers, experts en onderzoekers delen hun kennis tijdens lezingen en rondleidingen.

Internationaal netwerk

Met de Summer School wil de sKBL niet alleen kennis over Nederlandse buitenplaatsen delen, maar ook een internationaal netwerk van kenners en professionals creëren. Zo’n internationaal netwerk is van grote waarde voor Nederlandse KBL, die zich voortdurend gesteld zien voor vragen rond behoud van hun kostbare erfgoed. Het verbindt eigenaren van Nederlandse buitenplaatsen met internationale professionals.

De sKBL International Summer School 2020 wordt de start van een traditie, die de komende jaren langs andere KBL in Nederland zal leiden. Bijvoorbeeld de adellijke landgoederen in Gelderland, de Noordelijke Lustwarande, Limburgse kastelen of Overijsselse havezaten.

Uw steun is zeer welkom

Wilt u sKBL steunen bij haar werk voor Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen, neem dan contact op met bestuursvoorzitter René Dessing of directeur Jennemie Stoelhorst via info@skbl.nl of 06 22 801 668.

Over sKBL

Over de sKBL Kastelen en historische buitenplaatsen spreken tot de verbeelding. Als nationaal podium ijvert stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) sinds 2014 voor de instandhouding van dit unieke monumentale erfgoed en fraaie landschap. Mensen hierover enthousiast maken, dat is een belangrijk doel van sKBL. Wij geven actuele informatie over het historisch erfgoed in Nederland en organiseren lezingen en studiedagen. Zo leren mensen het erfgoed beter kennen en meer waarderen. Jaarlijks vindt de uitreiking plaats van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium voor interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Bij haar werk kan de sKBL een beroep doen op veel enthousiaste vrijwilligers. De sKBL is een ANBI. Zie voor meer informatie: www.skbl.nl