Schenken aan de wetenschap

Schenken aan de wetenschap


Schenken of nalaten aan een universiteitsfonds.

Vaak staan we er niet bij stil dat het kan. Maar juist een bijdrage aan een universiteit kan veel impact hebben. Door onderzoek vinden wetenschappers vaak antwoorden op grote problemen of de eerste stap naar een oplossing. Nieuwe technologieën om ziektes te behandelen, kennis van het puberbrein of inzicht in onze eeuwenlange geschiedenis: we hebben het te danken aan de wetenschap.

‘Het Leids Universiteits Fonds (LUF) bestaat sinds 1890 en ondersteunt onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Leiden’, vertelt Lilian Visscher, directeur alumnirelaties & fondsenwerving. ‘We dragen bij aan onderzoeken op allerlei gebieden, maar ook aan studieverblijf, buitenlandse congressen voor promovendi en de organisatie van congressen en workshops. Ons doel is dat de universiteit bloeit.‘ Het fonds is belangrijk voor studenten en jonge wetenschappers die zo kunnen starten met hun onderzoek. De steun van het LUF is voor hen een springplank naar grotere projecten. In het verleden ondersteunde het LUF bijvoorbeeld de onderzoeksstage van een toen nog onbekende bioloog: Freek Vonk! 

Ruime keus

Van stamcelonderzoek tot archeologie: het LUF draagt zijn steentje bij op de meest uiteenlopende onderzoeksterreinen. Visscher: ‘De Universiteit Leiden heeft met haar zeven faculteiten heel veel te bieden. Ook fundamenteel onderzoek, waarbij - soms toevallig - ontdekkingen worden gedaan die onverwachte inzichten en oplossingen bieden.’ 

Een greep uit het brede scala aan ondersteunde  projecten: dankzij het LUF kon een studente psychologie naar Yale University gaan om zich te verdiepen in de persoonlijkheidsontwikkeling en hechting van kinderen. Een student geneeskunde ging naar Buenos Aires om te leren over computergestuurde botoperaties en kwam met de meest actuele kennis terug in Nederland. Twee jonge wetenschappers deden met steun van het LUF onderzoek naar fataal geweld en een celbiologe kreeg een bijdrage voor een lasermicroscoop waarmee zij onderzoek doet naar niet-actieve kankercellen. Helaas heeft het fonds altijd meer projectaanvragen dan middelen. Gemiddeld kan het een derde van de binnenkomende aanvragen bekostigen. Het LUF is dan ook erg blij met zijn donateurs. 

Onafhankelijk Subsidieaanvragen voor projecten, studiebeurzen en –reizen worden beoordeeld door onafhankelijke commissies van hoogleraren of  universitair docenten van alle zeven Leidse faculteiten. Zij houden de aanvragen langs een aantal criteria en kiezen zo de beste voorstellen. 

Donateurs

Het universiteitsfonds financiert de activiteiten uit rendement op eigen vermogen, maar ook uit donaties en Fondsen op naam. Studenten worden al donateur voor 5 euro per jaar. Ook veel alumni blijven met het fonds verbonden als donateurs of Sleuteldragers, een speciale groep die het LUF meerdere jaren ondersteunt en een programma krijgt aangeboden met lezingen, bezoeken aan bijzondere collecties en een diner. 

Fondsen op naam

Een bijzondere plek hebben de Fondsen op naam. Dit zijn fondsen met een specifiek doel die door het LUF worden beheerd. Vaak zijn het fondsen met een persoonlijk verhaal. Een voorbeeld is het ‘Ouwe’ Fonds, opgericht door de ouders van Arnold Ouwerkerk, een rechtenstudent die kort na zijn afstuderen kwam te overlijden aan een hersentumor. Het ‘Ouwe’ fonds ondersteunt studenten die door een ziekte of beperking extra voorzieningen nodig hebben bij hun studie. Het Byvanck Fonds is ingesteld ter nagedachtenis aan prof. dr. Byvanck en ontstaan uit een legaat van diens echtgenote. Dit fonds is gericht op archeologie en kunstgeschiedenis in de traditie van de heer Byvanck en zijn vrouw. Jaarlijks organiseert het LUF een bijeenkomst voor de nabestaanden waarbij zij de wetenschappers ontmoeten die een bijdrage hebben ontvangen uit het fonds. 

Visscher: ‘Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de ruim zestig Fondsen op naam die we mogen beheren. Steeds meer mensen richten zo’n fonds bij leven op. Dit is verrijkend voor zowel de oprichter als begunstigde; ze hebben contact met elkaar. Zo ontmoetten de oprichters van het ‘Ouwe’ fonds een Canadese student die, ondanks zijn lichamelijke beperking, met hun steun in Leiden kon studeren.’ 

Samenwerken

Universiteiten doen steeds meer:  naast onderzoek en onderwijs faciliteren ze internationale contacten en zoeken samenwerking met bedrijven, scholen en gemeentes en andere universiteiten. Ze zijn regionaal, nationaal en internationaal actief, waarbij de overheidsfinanciering helaas niet toereikend is. Fondsen, legaten en donaties van iedereen die zich betrokken voelt, laten de universiteit sprankelen. 

Het LUF staat in contact met andere universiteitsfondsen in Nederland en is lid van de FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland. ‘We zijn zeer tevreden over wat de FIN ons biedt. Het is goed om met andere fondsen te praten over hun aanpak. Zo nemen wij deel aan het studiefondsenoverleg, één van de 20 samenwerkingsverbanden van de FIN.’ 

De 350 vermogensfondsen die bij de FIN zijn aangesloten ontvangen via de vereniging (fiscale) informatie, wisselen praktische kennis uit en leren van elkaars ervaringen. Zij ontmoeten elkaar bij leden- en themabijeenkomsten en via het online ledenplatform. De FIN behartigt de belangen van de vermogensfondsen bij overheid en politiek. Daarnaast is de FIN initiatiefnemer van de FIN Code Goed Bestuur, waaraan de leden zich op basis van vrijwilligheid kunnen toetsen. De leden van de FIN steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur. 

Meer weten?

Voelt u zich betrokken bij wetenschappers en studenten? Wilt u een bijdrage leveren aan het LUF? U kunt contact opnemen met Lilian Visscher (zie kader) en de mogelijkheden bespreken. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van onderzoek en ontwikkelingen op de universiteit, via een nieuwsbrief en/ of alumnimagazine Leidraad. Als Sleuteldrager of met een Fonds op naam komt u in contact met studenten en onderzoekers. Wilt u meer weten over de FIN of over het oprichten van een eigen fonds, neemt u dan contact op met Siep Wijsenbeek, directeur van de FIN.  

Meer informatie
Leids Universiteits Fonds (LUF)
Drs. Lilian Visscher