Schenken na overlijden aan landelijk Bijen Educatiecentrum

Schenken na overlijden aan landelijk Bijen Educatiecentrum

Bij het opstellen van een testament wordt vaak voor het eerst nagedacht wat geregeld moet worden na het overlijden. Wat gebeurt er met het geld en alle spullen? Veel mensen laten hun erfenis na aan hun directe familie of vrienden. Maar tegenwoordig is het ook mogelijk om een gedeelte van de erfenis na te laten aan een goed doel, zoals bijvoorbeeld het Landelijk Bijen Educatiecentrum? Dit kan door in het testament een legaat op te nemen. 

 

Wat is een legaat?

Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag dat een bijzondere bestemming heeft. De bijzondere bestemming kan zijn dat het legaat is toegewezen aan een specifieke persoon in de familie of aan een vriend. Maar met een legaat is het ook mogelijk iets na te laten aan een goed doel. Als u een legaat wilt regelen dan is het wel zaak om duidelijk te omschrijven wat u precies wilt nalaten aan het Landelijk Bijen Educatiecentrum. Dit legaat is alleen rechtsgeldig als het bij een notaris is opgesteld. Dit kunt u zelf regelen bij een notaris in de buurt of online via DoeHetZelfNotaris.

 

Wat gebeurt er na uw overlijden?

Wanneer u komt te overlijden neemt de notaris na uw uitvaart contact op met de erfgenamen. Wanneer de overledene geen uitvaartverzekering had, kunnen de kosten voor de uitvaart alsnog worden betaald vanuit de nalatenschap. Wanneer de overledene wel een uitvaartverzekering had, worden de kosten van de uitvaart uiteraard door deze verzekering gedekt.

Als in het testament een executeur is benoemd, handelt deze de verdeling van de erfenis af zoals in het testament staat beschreven. Uiteraard is de notaris altijd bereid om te helpen als de executeur er zelf niet uitkomt. Als de waarde van de erfenis is bepaald en alle eventuele schulden zijn afbetaald, wordt de erfenis verdeeld. Wanneer een legaat is opgenomen waarin is vastgelegd dat een deel van de erfenis ten goede komt aan het Landelijk Bijeneducatiecentrum, dan gaat dat deel van het geld daadwerkelijk naar het goede doel.

 

ANBI-status goed doel

Veel goede doelen hebben een ANBI-status. Dat heeft het Landelijk Bijen Educatiecentrum ook. Dit betekent dat wij geen erfbelasting betalen wanneer wij een (deel van de) erfenis ontvangen. Hierdoor kunnen wij de volledige opbrengst van de nalatenschap gebruiken om ons doel, het beschermen van de bijen, te behalen.

 

Tot slot:

Wij hebben onze activiteiten verdeeld in twee stichtingen:

  1. Bijen Educatie Stichting Nederland: Deze stichting exploiteert ons Landelijk Bijen Educatiecentrum en verzorgd cursussen, workshops en lezingen om mensen te leren hoe ze bijen kunnen helpen.
  2. Bijenstichting: Deze stichting beïnvloedt het land- tuinbouw beleid met procedures, petities om te bereiken dat Neonicotinoide bestrijdingsmiddelen worden verboden.

Voor uw legaat is het belangrijk om een keuze te maken voor één van beide stichtingen (of allebei te kiezen)

Wilt u de Bijenstichting ondersteunen met een donatie klik HIER

Terug naar Overzicht Publicaties


Bijenstichting