Ter vreugdevolle herinnering aan

Ter vreugdevolle herinnering aan

Iedereen heeft wel maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. Dat kunnen heel grote onderwerpen zijn zoals het klimaat of klassieke muziek. Maar ook heel eenvoudig de plaatselijke tafeltennisvereniging of natuurclub. Wat is er dan mooier om “ter herinnering van” een bijdrage te doen voor zo’n onderwerp.

In Memoriam acties

Er komen steeds meer berichten voorbij over deze “in memoriam” acties. Voor nabestaanden is het een mooie manier om een geliefde te eren en te herdenken. Met een betekenisvolle daad, een daad die extra betekenis geeft aan het leven van.

Gelukkig worden mensen daarin ook steeds creatiever. Natuurlijk wordt er nog steeds veel overgemaakt naar de grote gezondheidsorganisaties. Maar er zijn zoveel andere dingen te bedenken. Meer ook als het traditionele bankje met plaquette in het park. De aanplant van een vogelbosje in een natuurgebied, de restauratie van een favoriet schilderij, de aanschaf van tennistafels, een actie voor een bedreigde vlindersoort, steun aan een dierenasiel in Griekenland, een studiebeurs voor een student uit Ghana. In overleg met de betreffende organisatie is er heel vaak iets unieks te bedenken. Iets unieks wat een in memoriam gift ook echt heel persoonlijk maakt.

Memoriam giften

Veel (zeker kleinere) goede doelen en maatschappelijke organisaties zijn nog helemaal niet ingesteld op in memoriam giften. Ze zijn er wel heel erg blij mee. Maar als u er over belt, kunt u vaak een lichte paniek aan de andere kant horen. Het komt altijd wel goed, maar soms kost het even tijd.

Voor u is het mooi om de verzamelde bijdragen te koppelen aan een activiteit, project of aanschaf van het goede doel. Dat kan met een naamsvermelding ter plekke, maar ook door een beschrijving in een tijdschrift of nieuwsbrief. Voor goede doelen mag die vermelding niet tot buitengewone kosten leiden, dat zal ook niet uw bedoeling zijn. Onze richtlijn daarvoor is maximaal 5% van de donatie.

Fonds op Naam

Bij echt grote giften kunt u met het goede doel overleggen over een zogenaamd Fonds op Naam. Daarmee wordt uw bijdrage apart beheerd en verantwoord bv. in het jaarverslag. U kunt met het goede doel afspraken maken over de specifieke besteding en in ieder geval over de naam van het fonds. Dat kan de naam van zijn, maar ook een naam in de geest van. Voor een zogenaamd eenmalig fonds op naam moet u al snel denken aan een minimum-inleg van € 50.000,-. Bij een duurzaam fonds op naam, d.w.z een fonds waarvan het beleggingsrendement besteed wordt, moet u al snel denken aan het tienvoudige daarvan. 
Een heel mooi voorbeeld van een herinnerings-schenking kwam ik tegen in de VPRO-gids. Jelleke Broer heeft een deel van de erfenis van haar vader Nico aan de VPRO geschonken. Nico was zijn hele leven enthousiast lid van de VPRO. Hij was als vrijwilliger actief als correspondent en ledenwerver. De VPRO-programma’s waren het voor hem helemaal. Deze “in memoriam” schenking was voor Jelleke dus een heel mooi eerbetoon aan haar vader. 

Natuurlijk kunt u mensen vragen direct aan het goede doel te doneren. Maar mooier is het toch om als nabestaanden zelf de bijdragen te verzamelen en “uit naam van” deze aan het goede doel aan te bieden. Dat maakt die vreugdevolle herinnering tastbaar en zichtbaar. 

Watersnoodramp meegemaakt? Denk aan het Watersnoodmuseum. Dieren buiten?: de Vlinderstichting. Dolle Mina geweest: het Aletta Jacobsfonds, Koot en Bie fan: de VPRO, dierenleed in Griekenland: Stichting Dierennood, het klimaat belangrijk? Stichting Natuur en Milieu, altijd op de fiets: de Fietsersbond, de natuur: uw provinciaal landschap. Zo zijn er nog 50.000 goede doelen die heel blij zijn met uw herinneringsgift.

Concreet: U kunt vanuit de nalatenschap een schenking doen.

Maar u kunt ook familie, vrienden en andere bekenden vragen mee te helpen. U kunt bij de uitvaartplechtigheid een collectebus plaatsen bv. bij het condoleanceregister. Kondig dit ook aan op de rouwkaart (al dan niet in plaats van bloemen). U kunt ook de bus rond laten gaan tijdens de plechtigheid (nadat u dat met gepast enthousiasme aangekondigd hebt). Dat levert bijna altijd meer. NB. Tel de opbrengst altijd met z’n tweeen. Sommige goede doelen kunnen u helpen aan een collectebus, maar ook steeds meer uitvaartondernemers. Vogelbescherming heeft zelfs collecte-nestkasten. Voor mensen die niet naar de plechtigheid kunnen komen of die grote bedragen willen geven kunt u een bankrekeningnummer bekend maken. Meer van deze tijd is ook het starten van een actie op een donatieplatform als Geef.nl. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om snel online te geven. En het voorkomt onduidelijkheid over de opbrengst. Niet iedereen wil met naam en bedrag genoemd worden. O.a. Geef.nl geeft de optie om anoniem bij te dragen. Vermeld de opbrengst en de bestemming ook in uw dankbetuiging. Vergeet daarbij niet de mensen die wel gedoneerd hebben, maar niet bij de uitvaart aanwezig waren. 

Schenkbelasting

Organisaties die de status hebben van Algemeen Nut Beogende Instelling betalen geen schenkbelasting over uw bijdrage. U kunt de ANBI-status checken op de website van de Belastingdienst. Veel kleine, plaatselijke organisaties hebben geen ANBI-status, maar kunnen in een aantal gevallen wel vrijstelling van schenkbelasting vragen. Daarvoor moeten ze een beroep doen op hun SBBI-status (sociaal belang behartigende instelling). Sportorganisaties, zangkoren, scouting-groepen etc. vallen hieronder. Ook hierover meer op de site van de Belastingdienst.

Veel goede doelen stellen het op prijs om uw bijdrage te vermelden op hun website of in een tijdschrift of nieuwsbrief. Als een inspirerend voorbeeld voor anderen. Het is aan u om daar wel of niet aan mee te werken. U begrijpt: wij vinden dat wel een goede zaak. Zo’n bijdrage maakt mensen blij: u laat een vreugdevolle herinnering na.

Theo Hesen adviseert particulieren en goede doelen waar het gaat over schenken en nalaten. Dat doet hij onder de vlag van het Instituut Goed Nalaten. Meer weten: www.goednalaten.nl.