Uniek initiatief culturele instellingen: Nalaten aan Cultuur

Circa veertig culturele instellingen uit heel Nederland hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een breed publiek te bereiken en de aandacht voor nalaten aan een cultureel goed doel te vergroten.

Het is het eerste landelijke multidisciplinaire platform voor nalaten aan cultuur in Nederland.

Onder leiding van de negen instellingen die het initiatief namen (Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk Amsterdam, Holland Festival,Internationaal Theater Amsterdam, Koninklijk Concertgebouworkest, Mauritshuis, Nederlands Danstheater, Van Gogh Museum en Vereniging Rembrandt) is de website www.nalaten-aan-cultuur.nl gelanceerd. Daarop presenteren de culturele instellingen zich met informatie, met mogelijkheden voor advies en om in gesprek te gaan over nalaten. Het is het eerste landelijke multidisciplinaire platform voor nalaten aan cultuur in Nederland.


Uit het onderzoek Geven in Nederland dat tweejaarlijks aan de VU in Amsterdam wordt uitgevoerd, blijkt dat slechts 10% van de mensen die een goed doel in hun testament opnemen aan cultuur nalaten. Het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich er vaak niet van bewust zijn dat nalaten aan cultuur een mogelijkheid is. Om deze bewustwording te vergroten, zijn de initiatiefnemers het platform ‘Nalaten aan Cultuur’ gestart.

Vergoten van culturele slagkracht

De deelnemende instellingen willen hun slagkracht vergroten door samen op te trekken, kennis over dit onderwerp met elkaar te delen en het aantal nalatenschappen aan culturele goede doelen vergroten. Niet alleen qua kennisdeling is dit efficiënt, ook door gezamenlijk de kosten voor landelijke publiciteitscampagnes te dragen. Daarnaast moet het voor schenkers een prettige gedachte zijn dat niet iedere instelling voor zich een groot budget vrijmaakt om dit onderwerp te promoten, maar dat hun schenking of nalatenschap volledig ten goede kan komen aan de missie van de betreffende organisatie.

De culturele instellingen merken uit gesprekken met schenkers dat niet alleen geld een rol speelt. Begunstiging via het testament sluit ook nog eens aan bij de trend van zingeving. En door na te gaan waar mensen in hun leven zingeving hebben gevonden en beleefd, komen velen uit bij de tentoonstellingen, concerten, toneelstukken of dansvoorstellingen die zij ervaren hebben en die hen geraakt hebben. Veel schenkers benoemen dat cultuur hen in het hart raakt en ervoor zorgt dat zij op een andere manier naar het leven kijken.

Voornamelijk steun bij leven

Er blijkt dat er wel veel bekendheid is over de mogelijkheden om bij leven betrokken te zijn bij culturele instellingen, maar dat veel mensen zich niet bewust zijn van het feit dat zij de culturele instellingen die hen bij leven zoveel plezier en inspiratie hebben geboden, kunnen benoemen in hun testament om zo hun idealen ook na hun leven te laten voortleven.

Het platform wordt ondersteund door ambassadeurs die onderschrijven hoe belangrijk het is om kunst en cultuur – en dat wat het ons brengt – door te geven aan volgende generaties.

Noraly Beyer, journalist en presentator, ambassadeur van het platform Nalaten aan Cultuur:

 
‘Ik ben zeer betrokken bij de culturele sector want juist kunst en cultuur brengen verdieping en leren je met een open blik naar elkaar en naar andere culturen te kijken. Verhalen moeten worden verteld. Nu maar ook in de toekomst. Zo wordt het culturele erfgoed van Nederland in alle diversiteit behouden. Nalaten aan cultuur zorgt dat ook onze toekomstige generaties die verhalen blijven horen en leren van die open blik. Het houdt de geschiedenis levend en draagt bij aan de maatschappij’.


Hadassah de Boer, presentator, ambassadeur van het platform Nalaten aan Cultuur

 
‘Door de coronacrisis dreigen culturele instellingen om te vallen, en bestaat het risico dat het aanbod verschraalt. Misschien voelt u de behoefte om de sector te helpen, bijvoorbeeld door middel van een financiële bijdrage. In dat geval is het goed om te weten dat u kunt nalaten aan cultuur. Het is een mooie manier om hetgeen waarvan u heeft genoten, door te geven aan volgende generaties. Zo draagt u bovendien bij aan een duurzaam en gevarieerd cultuuraanbod’.


Cornald Maas, presentator, ambassadeur van het platform Nalaten aan Cultuur:

 
‘Nalaten aan kunst en cultuur is, zou ik denken, een betekenisvolle garantie voor de toekomst. Niks mooiers dan dat jonge(re) generaties straks ook kunnen ervaren hoe veelbetekenend, troostrijk en verbindend kunst en cultuur zijn, hoezeer ze voor een open blik zorgen, en voor wederzijds begrip. En vooral ook: hoeveel meer inzicht in het dagelijkse bestaan kunst en cultuur geven dan de verpletterende waan van de dag.’


Ook professor dr. Helleke van den Braber ondersteunt het platform als ambassadeur. Zij is onlangs benoemd tot hoogleraar Mecenaatstudies, waarbij zij geefrelaties tussen kunstenaars en weldoeners onderzoekt.

Nalaten aan Cultuur is in december 2020 gelanceerd en het is de bedoeling dat andere culturele instellingen, in verschillende disciplines (podiumkunst, muziek, erfgoed, beeldende kunst, cultuureducatie, nieuwe media), zich bij dit platform aansluiten. Zo ontstaat nog meer landelijke spreiding en culturele diversiteit en krijgt de bezoeker van de website een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden als hij of zij wil nalaten aan cultuur.

Meer informatie: www.nalaten-aan-cultuur.nl.

Terug naar Overzicht Publicaties