Vermogensfondsen slaan de handen in één om Corona het hoofd te bieden

Het is al weer een jaar geleden dat het Coronavirus uitbrak en dat Nederland in een intelligente lockdown ging. Binnen afzienbare tijd kwamen mensen in actie om aan de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden. Nieuwe initiatieven werden opgezet en bestaande initiatieven werden uitgebreid of aangepast om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. Binnen een week na het besluit van de lockdown lanceerde de Haëlla Stichting, samen metFonds 1818, het initiatief kleinecoronahulp.nl. Via deze site kunnen initiatieven een donatie van maximaal 2.500 euro aanvragen voor projecten die zijn opgezet om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen.

Ontstaan kleinecoronahulp.nl

Elise Kant, directeur van de Haëlla Stichting zag al snel dat door de lockdown op drie terreinen grote problemen zouden ontstaan, waar kleine burgerinitiatieven in zouden gaan springen: ‘voedselhulp’, ‘mensen zonder papieren en daklozen’ en ‘eenzaamheid’. Overleg met Fonds 1818 leidde ertoe dat in zeer korte tijd een website werd gebouwd, zodat initiatieven via een eenvoudige procedure projectgelden aan zouden kunnen vragen voor deze drie speerpunten. Omdat het om kleine vrijwilligersinitiatieven in de samenleving ging werd de website ‘kleinecoronahulp.nl’ (KCH) genoemd. 

Samenwerking andere fondsen

De Haëlla Stichting heeft veel ervaring met het bij elkaar brengen van fondsen én het financieren van kleine projecten. Vrijwilligersinitiatieven die in de haarvaten van de samenleving zitten. Kleine visioenen van hoop en kiemen die kunnen ontspruiten; dat is waar het bij Haëlla om gaat. De rol van coördinator van KCH is voor Haëlla dan ook een logische. Tweeëndertig fondsen, twee bedrijven en een aantal particulieren haakten aan om de aanvragen die werden ingediend financieel en met kennis te ondersteunen.

Projecten door heel Nederland 

Sinds maart 2020 zijn er circa 265 projecten, voor een totaal bedrag van €375.000,  in alle verscheidenheid en door heel Nederland ondersteund.

Haagse Beppies : een werkgroep van 6 bewoners uit de wijk Transvaal in Den Haag, die ook voor coronacrisis al kookte in buurthuis Bari,  kookte maaltijden en bezorgde deze  op een bakfiets bij 30 kwetsbare buurtbewoners. Voor het uitdelen van de maaltijden werd een adressenbestand opgebouwd, in overleg met diverse hulpverleners, zorgmedewerkers en maatschappelijke organisaties. Bij het uitdelen werd ook een praatje aan de deur gemaakt. Doelgroep waren mensen die leven van een minimum uitkering, maar niet in aanmerking kwamen voor hulp van de voedselbank.

Vermogensfondsen slaan handen in een

Samen soep eten:  in  Waspik bracht een groep vrijwilligers bij  80 eenzame mensen soep aan de deur. Dit werd enorm gewaardeerd. De mensen die in aanmerking kwamen zijn bekend bij sociaal cultureel centrum Den Bolder omdat zij of daar al als bezoeker kwamen, of via een samenwerking met verschillende hulpverlenende instanties. De soep werd gemaakt door de ‘Toppers van Samen Top’. Deze werd uitgedeeld door vrijwilligers, waardoor er ook een praatje aan de deur mogelijk was. Mensen zijn blij met de soep, maar zeker ook met de aandacht. 

‘Stay connected’ : De coronacrisis was voor mensen met kanker extra zwaar. Kankerpatiënten vonden het vaak moeilijk om hun naasten te belasten met hun verhaal. Als gevolg van de coronacrisis is het gezin/de partners nu meer dan ooit op elkaar aangewezen. Dan is het fijn om daarnaast Viore te hebben, waar ze via (beeld)bellen hun verhaal kunnen doen. 

Stichting MUMS

Stichting MUMS is een zanggroep die gratis optrad in de tuin van verzorgingstehuizen. Anderen blij maken is hun drijfveer. Met hun jarenlange ervaring wisten zij ouderen een leuke middag te bezorgen met een interactief Nederlandstalig liedjesprogramma. Tussen de nummers door werden korte Toon Hermans gedichtjes voorgedragen. Zij maakten, conform de overheidsrichtlijnen,  netjes  op afstand contact met het publiek.

Stichting Noord-Drenthe

Plaats De Wereld  (Noord-Drenthe) is een educatief activiteitencentrum dat zich inzet voor een leven dichtbij de natuur en steun voor een veelkleurige wereld. Toen de activiteiten stil kwamen te liggen merkte men dat reguliere bezoekers last hadden van eenzaamheid, angst en psychische klachten. Het centrum werd 'makelaar' tussen vraag en aanbod via een cirkel van vrijwilligers; solidariteitsacties en creatieve projecten werden opgezet,  waar men vanuit huis aan mee kon doen. App groepen en telefooncirkels werden gestart zodat me kon inventariseren waar praktische hulp nodig was. Dagelijks werd digitaal koffie gedronken en kwam een facebook groep. Met de kwetsbare deelnemers werden voordeur of raamgesprekken gevoerd. De activiteiten werden georganiseerd in samenwerking met de dorpskerk en andere maatschappelijke organisaties. KCH steunde de materiaalkosten en de online taallessen voor de mensen die niet meer naar het centrum konden komen.

Hulpteam de Streekorganiseerde voor 125 ouderen en hulpbehoevenden in vier dorpen in de Aengwirden in Friesland een leuke verrassing voor Kerstmis met een kerststukje en wat lokale producten. De inventarisatie van mensen die in aanmerking kwamen voor de attentie werd gedaan door de sociaal maatschappelijke organisatie Plaatselijk Belang. Vrijwilliger van het hulpteam zetten het cadeautje verpakt op de stoep en maakten op veilige afstand een praatje. In het pakketje zat ook een kaartje met contactgegevens van het hulpteam, voor wanneer de bewoner op een later moment contact/hulp zou willen hebben. Veel lokale ondernemers werkten mee.

De Quarantaine lijn was een initiatief van actrice en theatermaakster Tonje Langeveld, in samenwerking met geluidskunstenaar Allard Medema. Zij realiseerden een telefoonlijn met teksten; gedichten, liedjes, monologen en boekfragmenten van ongeveer 2 á 5 minuten,  ingesproken door bekende en minder bekende Nederlanders. Via een keuze menu konden bellers, oud en jong,  luisteren naar hun voorkeur. Een project om ook mensen die alleen thuis waren zijn en niet handig op internet en sociale media iets opbeurends te bieden.

Het Wereldhuis van de Amsterdamse diaconie ontfermde zich over een groep arbeidsmigranten in de Bijlmer, die door het wegvallen van banen zwaar in de problemen kwam. Kleren, schoolspullen en andere noodzakelijke goederen werden voor hen verzameld. Omdat de groep nog niet in beeld was bij het Rode Kruis werd een bijdrage geven voor het project ‘De Gevulde IJskast’; de aanschaf van gezond basis voedsel voor de getroffen gezinnen.

Persoonlijk contact en verder onderzoek

Kleinecoronahulp werkt snel. Aanvragers worden gemaild of gebeld en er wordt in het algemeen binnen twee weken besloten of een verzoek in aanmerking komt voor een bijdrage. Het is boeiend om te zien dat tendensen in de samenleving al lang zichtbaar zijn in de aanvragen die ons bereiken, voordat het de krant haalt. Zo werd al snel duidelijk dat het verkrijgen van voedsel een steeds groter probleem werd voor een aantal groepen.  Het was voor Haella aanleiding om meer in gesprek te gaan met aanvragers en er werden online ontmoetingen georganiseerd. Het leidde tot nauwere samenwerking tussen initiatieven ( “ik heb nog een pallet voedsel over, kom maar halen”)  en het bevorderen van samenwerking met gemeenten en het Rode Kruis. 

De waarde van de vrijwilligerVoor de Haëlla Stichting en andere fondsen, zoals Fonds 1818, zijn dergelijke hulpvragen niet nieuw. De fondsen richtten zich altijd al op kwetsbare mensen in onze samenleving. Zij sloegen ook al eerder de handen ineen bij het opzetten van een aanvraag platform voor nieuwkomers (Wijdoenmee.nu). De inzet en voelsprieten van de bevlogen vrijwilligers die de projecten initiëren en de laagdrempeligheid van hun activiteiten zijn cruciaal om de samenleving leefbaar te houden. Van belcirkels tot kookprojecten; de initiatiefnemers voelen aan wat er speelt in hun eigen wijk of buurt en weten de mensen in nood te bereiken. Het is een voorrecht om daarmee samen te werken.

Meer weten?

De Coronacrisis is nog niet voorbij, en de effecten ervan zullen nog lang voelbaar zijn. Bent u geïnteresseerd in meer informatie kijk dan op : www.kleinecoronahulp.nl.Daar vindt u een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. U kunt ook aansluiten met een bijdrage. Meer informatie kunt u daarover krijgen via info@haella.nl of via :  070-324 9929. Als u een boodschap inspreekt wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. De Haëlla Stichting zet zich in voor kwetsbare mensen in de samenleving. Dit doet zij samen met particulieren en stichtingen. Als u daarbij aan wilt sluiten kunt u contact opnemen met het kantoor:  070-324 9929 (wij bellen u zo spoedig mogelijk terug) of via info@haella.nl. Wij denken graag met u mee welke vorm van schenken het beste bij uw wensen aansluit. Voor particulieren kan dit, onder andere, via een legaat of een Fonds op Naam. Ook werken wij samen met stichtingen die via ons, hun fondsen op vertrouwde wijze uitgeven. 

Terug naar Overzicht Publicaties