Vluchtelingen ondersteunen bij hun start in Nederland

Vluchtelingen ondersteunen bij hun start in Nederland

 

Daarbij denkt u  misschien aan de  overheid, uw gemeente of het COA. Maar wist u dat ook particuliere fondsen actief zijn in de ondersteuning van vluchtelingen? Sinds de toename van de vluchtelingenstroom in 2015  bestaat er zelfs een samenwerking van vermogensfondsen, gefaciliteerd door de landelijke koepel FIN, die zich in clusters inzetten voor onder andere hulp bij trauma en kleine maatschappelijke projecten die door vluchtelingen zelf worden opgezet. Fondsen met een historie van soms wel honderden jaren oud, houden zich bezig met de meest actuele vraagstukken. Spreekt dit u aan, dan bieden fondsen u ook mogelijkheden om samen te werken.

Ervaringen verwerken

Wie noodgedwongen zijn land, familie en sociale netwerk heeft achtergelaten en een lange vluchtreis heeft gemaakt, heeft nogal wat te verwerken. Daar komt in Nederland nog een aantal stressfactoren bij, zoals onzekerheid over de verblijfsstatus en veel verhuizingen. Om in die situatie de psychische gezondheid van vluchtelingen te bevorderen, steunt een groep van drie vermogensfondsen, de stichtingen FEMI, R.C. Maagdenhuis en Projecten In Nederland (PIN), projecten om te voorkomen dat mensen ziek worden door trauma’s.

Als groep van fondsen zetten we in op twee dingen’, vertelt Winneke Kornet van FEMI. ‘We willen laagdrempelige, preventieve psychosociale hulp bieden in de hele asielketen, dus vanaf de eerste dag dat mensen in Nederland aankomen. Dit geldt voor uitgeprocedeerde asielzoekers, vluchtelingen zonder papieren en statushouders. Daarnaast richten we ons speciaal op kinderen en jongeren onder de 18. We willen voorkomen dat zij gezondheidsproblemen krijgen door wat ze hebben meegemaakt. In die groep vallen ook jongeren die zonder ouders of voogd zijn gevlucht. Zij zijn extra kwetsbaar en worden niet zelden slachtoffer van mensenhandel.’

Samenwerking in hele land

De vermogensfondsen hebben deze hoofdlijnen bepaald in overleg met organisaties die overal in  Nederland psychosociale hulp geven aan migranten. Vervolgens zijn zeven passende projecten geselecteerd die de fondsen gezamenlijk ondersteunen. Deze projecten verschillen in vorm, schaalgrootte en looptijd, maar hebben wel hetzelfde doel: voorkomen dat traumatische klachten escaleren.

Vrijwilligers spelen hierbij een grote rol en worden getraind zodat zij de problematiek herkennen, op tijd kunnen doorverwijzen en/of kunnen begeleiden. Daarnaast richten de projecten zich op preventieve interventies. Denk aan: laagdrempelige ontmoetingsplekken waar tijd is om te luisteren, activiteitenprogramma’s gericht op zelfredzaamheid, gezondheid en sociaal netwerk, workshops in o.a. houtbewerking en fietsreparatie, chatsessies voor en door Nederlandse peerjongeren en jonge vluchtelingen (13-18 jaar) en ‘Classroom-Based Intervention’, een groepsinterventie voor kinderen en jongeren. Tot slot is er ook een project voor ontwikkeling van een integrale ketenaanpak, waardoor mensen niet uit zicht raken als ze een AZC verlaten.

Betrokken?

Voelt u zich betrokken bij de (gezondheids) situatie van vluchtelingen in Nederland en wilt u hierin een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Stichting FEMI via contact@femi.org. Via bijvoorbeeld een schenking aan een van de vermogensfondsen uit het cluster ‘Trauma en gezondheid’ kunt u  verschil maken voor vluchtelingen die starten in Nederland.

Wijdoenmee.nu

Een andere groep van maar liefst twintig vermogensfondsen, waaronder de Haëlla Stichting, maakt het online platform ‘www.wijdoenmee.nu’ mogelijk. Op dit platform kunnen initiatiefnemers  ondersteuning aanvragen voor een kleinschalig project voor en door vluchtelingen, statushouders of ongedocumenteerden. ‘Vluchtelingen kunnen zelf een aanvraag doen voor een project’, vertelt Geeske Zanen van de Haëlla Stichting. ‘Ze moeten wel een initiatiefgroep hebben van minstens 5 deelnemers. Maar ook verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag doen.’

Netwerken met Nederlanders

Een aanvraag kwam bijvoorbeeld van ‘We Connect’ uit Amsterdam, een initiatief dat vluchtelingen koppelt aan Nederlanders, zodat zij hun netwerk kunnen vergroten. Dit traject begint met een trainingsdag waarbij statushouders aan Nederlanders worden gelinkt. Vervolgens houden de koppels enkele weken contact voor tips, motivatie en vooral voor relevante contacten en netwerken. Het traject wordt afgesloten met nog een netwerkbijeenkomst.

Nieuwe jurk

Een ander project dat wordt gesteund door wijdoenmee.nu, is ‘Nieuwe Jurk’ in Huizen, een initiatief van de zussen Mirjam en Desirée van Tiel. Zij organiseren iedere woensdagmiddag een ‘naaicafé’ in de buurt Holleblok, waar mensen kunnen naaien en breien. ‘Veel vluchtelingen en andere mensen die nieuw in Nederland zijn, vervelen zich en verkeren in een isolement’, zegt Mirjam van Tiel. ‘Ze willen graag oefenen met de kennis die ze in hun taallessen opdoen. Wij werken aan het vergroten van de taalvaardigheid en het netwerk van deelnemers, maar ook aan vaardigheden zoals breien, naaien, organisatorische en commerciële vaardigheden. Dat verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt. En de onderlinge relaties die ontstaan, versterken de buurtcohesie.’

Meedoen met wijdoenmee.nu?

Sinds mei 2016 heeft wijdoenmee.nu al een kleine 200 projecten mogelijk gemaakt. Het platform geeft antwoord op directe vragen uit de samenleving en werkt snel. Namens de vermogensfondsen  beoordeelt de Haëlla Stichting de aanvragen. Binnen 7 werkdagen hebben aanvragers antwoord. Daarnaast verzorgt Haëlla de financiële verantwoording voor wijdoenmee.nu. Bijdragen aan het platform zijn van harte welkom. Fondsen, bedrijven en particulieren worden van harte uitgenodigd om mee te doen. De kleine projecten zorgen voor positieve en verbindende ervaringen of juist concrete hulp. 

Het platform is te bereiken via info@wijdoenmee.nu. Meer informatie vindt u op www.wijdoenmee.nu en @wijdoenmee.

FIN faciliteert

De samenwerking van vermogensfondsen voor vluchtelingen wordt gefaciliteerd door FIN –  vereniging van Fondsen in Nederland. Wilt u meer weten over dit samenwerkingsverband,

over vermogensfondsen of het oprichten van een fonds of Fonds Op Naam, neem dan contact op met:

FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland

Jan van Nassaustraat 102

2596 BW Den Haag

T: 070 - 3262753

F: 070 - 3262229

info@verenigingvanfondsen.nl

www.verenigingvanfondsen.nl

Terug naar Overzicht Publicaties