Waarom is het levenstestament belangrijk?

Waarom is het levenstestament belangrijk?

 

Wie regelt uw medische en financiële zaken als u dat zelf niet meer kunt? En wie zorgt ervoor dat uw persoonlijke wensen behartigd worden? Het lijkt nog zo ver weg, maar er kan een dag komen waarop u zelf niet meer kunt beslissen over uw eigen leven. Dit kan komen door ziekte, zoals dementie of door een ongeval. Voordat u wilsonbekwaam wordt, is het daarom belangrijk dat u uw wensen vastlegt in een levenstestament en dat u iemand aanwijst als levensexecuteur.

NOVEX is de Nederlandse organisatie voor executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs/toezichthouders. Bij de vereniging zijn professionals aangesloten met verschillende achtergronden. Onze leden zien vaak dat het opstellen van een (levens)testament wordt uitgesteld. Carina Stassen, lid van NOVEX en eigenaresse van Carina Stassen Beheer BV, vertelt waarom het levenstestament zo belangrijk is.

 

Behoud zelf de regie over uw leven

 

Carina: “Bij veel mensen zie ik dat er sprake is van uitstelgedrag als het gaat om het opstellen van een levenstestament. Het belang van het levenstestament wordt wel gezien, maar de noodzaak niet. De stap om naar de notaris te gaan is dan ook vaak te groot.” Veel mensen zijn hierdoor te laat met het opstellen van het levenstestament. Zij kunnen dan niet meer zelf iemand aanwijzen of hun wensen vastleggen en verliezen de regie over hun eigen leven.

Heeft u geen levenstestament en wordt u wilsonbekwaam? Dan wijst de rechter een bewindvoerder aan. Dit kan een familielid of een onbekende zijn. “Een door de rechter aangewezen bewindvoerder bepaalt zelf wat er gaat gebeuren. Zo kan het zijn dat de cliënt elke week naar de kapper ging, al was het voor een sociaal praatje. Als de bewindvoerder vindt dat één keer in de maand voldoende is, kan de cliënt daarvan de dupe worden. Daarom is het belangrijk om je wensen vast te leggen”, vertelt Carina.

 

Voorbereid op de toekomst

 

Carina zorgt al 15 jaar voor een cliënte. ‘’Vijftien jaar geleden begon ik voor haar te werken. Haar zoon woonde in het buitenland en haar twee zussen waren ook al op leeftijd. Toen ze ziek werd en van de trap viel had zij verzorging nodig. De technologie van nu was voor haar te ingewikkeld. Daarom heeft haar zoon gevraagd of ik haar kon helpen en af en toe op bezoek kon gaan. Het levenstestament bestond destijds nog niet. We hebben daarom een notariële volmacht laten opstellen. Op een gegeven moment ging het slecht met haar en was de kans op overlijden groot. Ze is toen naar een particulier verzorgingstehuis gegaan waar goed voor haar wordt gezorgd. Daar knapte ze weer helemaal op. Inmiddels is ze 103 jaar oud.”

Haar zussen en zoon zijn eerder dan de cliënt overleden, waardoor ze verder niemand meer heeft. Carina ondersteunt haar met allerlei taken. Daarin speelt het levenstestament een grote rol. “Een levensexecuteur staat u voor lange periode bij, het is dan fijn dat uw wensen duidelijk zijn vastgelegd’’.

Voldoende reden dus om een levenstestament op te stellen. NOVEX-leden zijn u graag van dienst. Meer informatie www.novex.nl