De bijenstichting steunen?
Met een eenmalige online donatie kun je veel betekenen!

Wat doet de bijenstichting?

De bijenstichting is een organisatie die zich richt op het behoud van bijen in de Nederlandse biosfeer. Dat gebeurt via het bestrijden van bedreigingen voor bijen en door educatie aan mensen over de voortplanting en omgang met bijen. Erg dus in het behoud en bescherming van deze essentiele diersoort!

Hoe bestrijdt de Bijenstichting bedreigingen?

De stichting zet zich op meerdere vlakken in voor de bij. Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden, hebben wij deze voor u op een rijtje gezet;

  • Petities organiseren
  • Juridische procedures aangaan in relatie met bestrijdingsmiddelen landbouw
  • Het volgen van Europese en binnenlandse politiek om daar aandacht te vragen en de ontwikkelingen te volgen

Educatie van de bijenstichting: Hoe gaat dit in zijn werk?

De bijenstichting focust niet alleen op bestreiding van bedreigingen, maar ook op de educatie van mensen omtrent bijen. Dit doen ze door:

  • Voorlichting te geven over wilde bijen
  • Les te geven over voedselvoorziening van bijen en het stimuleren hiervan
  • De invloed van bijen op menselijke voedselvoorziening aan het licht te brengen

Steun het bijenfonds

Maak eenvoudig en simpel een eenmalige donatie

direct doneren


De bijenstichting kan uw hulp gebruiken!

Waarom doneren via Doneren aan goede doelen?

Doneren aan goede doelen fungeert enkel als verzamelplatform voor goede doelen. Het biedt extra publiciteit voor deze goede doelen. Doneren aan goede doelen is GEEN tussenpersoon.

  • Makkelijk en veilig doneren
  • Geen extra kosten per donatie
  • Donaties worden rechtstreeks aan de stichting overgemaakt

 

Alt title