GlobeGuards

 

GlobeGuards

GlobeGuards is een non-profit samenwerkingsverband van 23 Nederlandse organisaties die zich richten op natuurbescherming over de hele wereld. GlobeGuards is opgericht in 2001 onder de naam Federatie voor Internationale Natuurbescherming.

Samenwerken, natuurlijk!

We zijn er trots op dat het ledenaantal van GlobeGuards nu is gegroeid tot een samenwerkingsverband van 23 leden. De leden bestaan uit organisaties die projecten opzetten, ondersteunen en uitvoeren op lokaal niveau, als ook kleine fondsenverstrekkers. De leden zijn actief in meer dan 30 landen op 4 contintenten. Ze beschermen meer dan 100 bedreigde diersoorten en hun habtitat.

De kracht van GlobeGuards ligt in de bundeling van meerjarige praktische ervaring met het beheren, onderzoeken of beschermen van natuurgebieden en soorten wereldwijd. Verder brengt GlobeGuards  leden actief bij elkaar voor uitwisseling van informatie en deskundigheidsbevordering op het gebied van fondsenwerving en sociale media.

GlobeGuards