IVN Natuureducatie
Doneer eenmalig via onze website

Nalaten aan IVN Natuureducatie

Bent u een natuurliefhebber? En wilt u uw liefde voor de natuur doorgeven aan uw kinderen of kleinkinderen? IVN Natuureducatie kan dankzij de donaties en nalatenschappen meer natuurliefhebbers opleiden om zo de wereld iets moois na te laten.

Eenmalig doneren

Wat doet IVN Natuureducatie exact?

Vanuit de stichting worden er meerdere talrijke programma's aangebogen waarin het overdragen van de liefde voor natuur centraal staat. Zo wordt er onder andere de focus gelegd op:

  • Natuur & gezondheid
  • Kind & natuur
  • Natuur in de buurt
  • Natuur & recreatie

Een gezamenlijk doel

Het doel is om een wereld te creëren waarin de natuur weer een vanzelfsprekend onderdeel van het leven wordt. Jong en oud moeten weer beleven hoe leuk, belangrijk én gezond de natuur is. Met cursussen, projecten, campagnes en activiteiten staat zelf leren en doen centraal.

Beleef de natuur


Nalatenschap aan de natuur

Heeft u behoefte om na te laten aan de natuur? IVN Natuureducatie gaat er zeker voor zorgen dat uw donatie het juiste doel bereikt. Via onze website kunt u een eenmalige donatie uitvoeren van een zelfgekozen bedrag.

Eenmalig doneren