Ouwehand Zoo Foundation

 

Help mee beschermde dierensoorten en hun leefgebied te beschermen

Het voortbestaan van veel diersoorten wordt bedreigd door onder andere jacht, stroperij en handel, aantasting van het leefgebied en klimaatverandering. In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark Rhenen bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Stichting Ouwehands Zoo Foundation (OZF) ondersteunt diverse beschermingsprojecten waarin wilde soortgenoten van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven centraal staan. Met behulp van deze stichting streeft Ouwehands Dierenpark ernaar om structureel een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurbescherming, soortbehoud, natuurbeschermingseducatie en onderzoek.

Ouwehand Zoo Foundation

Steun Ouwehand Zoo Foundation

Ouwehands Zoo Foundation zet zich onder andere in voor de bescherming van reuzenpanda, ijsbeer en bonobo in het wild en hun leefgebied. Ga naar www.ouwehand.nl/OZF en kijk hoe u het verschil kunt maken!

 

Ouwehand Zoo Foundation
  • ANBI