Dieren in nood in Oekraïne
25 maart 2022

Dieren in nood in Oekraïne


Nu al ondersteuning voor 9 asielen

 

Zoals jullie weten willen wij altijd graag de dieren in nood helpen in het land zelf. Zoals nu ook in Oekraïne.

Het is mooi voor de honden die naar Nederland gebracht werden, maar grote aantallen honden en katten zitten nog steeds in de tientallen asielen in dat land in oorlog en kunnen geen kant op.

Behalve de 3 asielen in Oekraïne waar wij al vele jaren goed contact mee hebben, hebben wij nu ook 6 andere asielen geselecteerd op noodzaak en betrouwbaarheid om ook hen de zeer dringende hulp te kunnen bieden.

Wij hebben er het Extra Noodhulpproject Oekraïne voor opgezet en ons streefbedrag hiervoor is 35.000 euro. Doe je ook mee? Jij kan er mede voor zorgen, dat dieren die al dagenlang geen eten hebben gehad, daardoor weer brokken krijgen...

De berichten uit het oorlogsgebied in Oekraïne volgen elkaar in snel tempo op. Wat we nu schrijven kan morgen alweer veranderd zijn.

Wat wel zeker is dat heel veel mensen, maar zeker ook heel veel (zwerf)dieren - zoals altijd - weer de dupe zullen zijn van dit onnodige geweld.

 

Wij hebben inmiddels 3 asielen in Oekraïne geselecteerd

 

Hier hebben wij contacten mee  en waarvan wij weten dat alle mogelijke hulp zeer welkom zou zijn:

1. Reeds vele jaren hebben wij zeer nauw en persoonlijk contact met Marina van het asiel Shelter Friend dat slechts 10 kilometer van de luchthaven van Dnepropetrovsk ligt. Dat in de oostelijke helft - en meer gevaarlijke gedeelte - van Oekraïne ligt. De eerste raketten kwamen al dicht in hun buurt maar gelukkig zijn alle asieldieren bij haar nog ongedeerd. Maar ook dat kan snel veranderen. Het gaat dan wel om 600 honden en honderden katten…. Dus tegen de 1.000 dieren! En zij wil zelfs ook nog andere asieldieren gaan helpen als dat nodig is.

Ondanks dat haar asiel al bomvol zit heeft Marina inmiddels al 40 honden overgenomen van een asiel in de gevarenzone en er komen nu wellicht snel ook nog veel gewonde dieren gevonden op straat bij haar binnen.

2. Door een uitwisseling van contacten met Chantal van Stichting Animal Earth hebben wij vernomen van het asiel CHANCE van Angelina en Lena in het noorden van Oekraïne. Op dit moment is de situatie ook bij hen enorm schrijnend, omdat het asiel door hun voedselvoorraden heen is en de honden en vrijwilligers al honger lijden. Het asiel is gestationeerd vlak bij een actieve militaire basis in Kherson en het Russische heeft dit gebied inmiddels al bezet. Die twee dappere vrouwen, die ondanks al het oorlogsgeweld achtergebleven zijn in het asiel proberen de 500 honden in het asiel te beschermen en gaan niet weg totdat deze horror voorbij is! Lena en Angelina zijn bang en de dieren uiteraard ook, met elke ontploffing breekt er paniek uit.

Gelukkig hebben jullie donaties er al toe geleid dat wij 2 flinke bedragen hebben kunnen overmaken, waarmee zij de laatste voorraden van de locale dierenwinkels hebben kunnen opkopen. 

3. In ons Kleine Project nr. 84 met de twee Yulia's hebben wij al jullie aandacht voor hun kattenasiel gevraagd. Zij bevinden zich ook midden in dat heel moeizame land in oorlog en zitten met tientallen meest zieke en/of gewonde katten en enkele honden in een eveneens zeer pricaire situatie.

Ook hen willen wij graag wat heel belangrijke financiële steun gaan verlenen. Jullie hulp wordt echt ontzettend gewaardeerd! U kunt HIER een donatie doen om de asielen Oekraïne te ondersteunen.


Harold van der Laan
Heb je een vraag?

Harold van der Laan