Stichting Dierennood

Stichting Dierennood

 

Stichting Dierennood is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het welzijn van dieren over de hele wereld. De stichting is opgericht in 1993 en werkt sindsdien aan het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren in nood, door het bieden van medische hulp, voeding, water en beschutting.

Missie van Stichting Dierennood

De missie van Stichting Dierennood is om dieren in nood te helpen en te beschermen, ongeacht hun soort, ras of afkomst. De stichting richt zich voornamelijk op de dieren die in de meest urgente situaties verkeren, zoals dieren die slachtoffer zijn van natuurrampen, oorlogen, misbruik of verwaarlozing.

Een betrouwbaar goed doel

Iemand die veel van dieren houdt, wil graag dat zijn of haar donaties of legaat zo goed mogelijk gebruikt worden om echt alleen dieren-in-nood te kunnen gaan helpen.

Met de zekerheid dat deze op een betrouwbare, transparante en doelmatige manier worden aangewend. Met zo weinig mogelijk inhoudingen aan overheadkosten. Bovendien zou het fijn zijn, als de gelden voor deze projecten zo snel mogelijk worden gebruikt, zonder dat het jarenlang op een bankrekening blijft staan.

Een stichting die aan al deze voorwaarden voldoet, is Stichting Dierennood: 

  • Betrouwbaar  door de officiële ANBI-status van de Belastingdienst.
  • Transparant  door de exacte omschrijving van de diverse projecten.
  • Lage kosten,  want deze bedragen slechts 2 tot 3% (gemiddelde voor stichtingen: 28%)
  • Veel keuze,  inmiddels al meer dan 100 hulpprojecten.
  • Unieke controle  mogelijk, door verslaggeving van de projecten met foto's, video's, e.d.

Waar is Stichting Dierennood operatief?

Stichting Dierennood werkt samen met lokale organisaties en dierenartsen om ervoor te zorgen dat de hulp op de meest effectieve manier wordt geboden. De stichting heeft verschillende projecten in landen als Thailand, India, Indonesië en Roemenië. Zo biedt de stichting bijvoorbeeld medische hulp aan zwerfhonden in Thailand en helpt ze bij het opzetten van opvangcentra voor straatdieren in Roemenië.

Dierennood bemiddeld jaarlijks in meer dan 6.500 operaties

Zij bemiddelen jaarlijks meer dan 250 dierenartsen en bijna afgestudeerde studenten diergeneeskunde, naar 14 landen over de hele wereld. Deze zorgen daarbij voor meer dan 6.500 operaties om vooral zwerfdieren te steriliseren.

De lokale bevolking is meestal niet bereid om iets voor zwerfdieren te doen. In veel landen is het zelfs heel normaal om zwerfhonden en zwerfkatten te verjagen door hen te schoppen, te slaan of op andere manieren te mishandelen. Vaak weet men niet beter, want dierenmishandeling is een onderdeel van de cultuur en wordt meestal al generaties lang van ouders op kinderen doorgegeven.

Project vleesindustrie

Een ander belangrijk project van Stichting Dierennood is het bieden van hulp aan dieren die slachtoffer zijn van de vleesindustrie. De stichting zet zich in om het lijden van dieren in de vleesindustrie te verminderen en het bewustzijn over de omstandigheden waarin deze dieren leven te vergroten.

Dierenwelzijn bewustzijn

Naast het bieden van directe hulp aan dieren in nood, zet Stichting Dierennood zich ook in voor het vergroten van het bewustzijn over dierenwelzijn. De stichting organiseert bijvoorbeeld informatieavonden en educatieve programma's op scholen om kinderen te leren over het belang van respectvolle omgang met dieren.

Strenge selectie voor asielen en opvangcentra

Ook ondersteunt deze stichting het goede werk van enkele zeer streng geselecteerde asielen en opvangcentra voor dieren in het buitenland. Het moet dan echt om dieren gaan, die in grote nood verkeren. Bijvoorbeeld als deze gewond langs de kant van de weg liggen, na al dan niet moedwillig te zijn aangereden door een auto… Of als er geen geld meer is om de dieren voldoende eten te geven.

Non profit Stichting Dierennood

Stichting Dierennood is een non-profitorganisatie en is afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven om haar werk voort te kunnen zetten. Het geld dat wordt ingezameld, wordt direct besteed aan de hulp aan dieren in nood. De stichting heeft een ANBI-status, wat betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

De stichting heeft een transparant beleid en publiceert jaarlijks een financieel verslag. Hierdoor kunnen donateurs precies zien waar hun geld aan wordt besteed en hoe de stichting haar doelen bereikt.

Al met al is Stichting Dierennood een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor het welzijn van dieren in nood. Door haar inzet en transparantie heeft de stichting het vertrouwen van vele donateurs gewonnen en kan zij haar belangrijke werk blijven voortzetten.

Stichting Dierennood donatie

Doneren aan dieren die het moeilijk hebben en in noodsituaties zitten? Wil jij er voor zorgen dat de zwerfhonden in Roemenië geopereerd kunnen worden als ze wat mankeren? En wil je een eerlijk verblijf voor honden in India? Stichting Dierennood streeft hier naar en doet er alles aan om de dieren te helpen waar nodig. Help mee en doneer hier veilig via donerenaangoededoelen.nl. Alvast bedankt!

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Anoniem
€ 10,00
4 april 2024
Anoniem
€ 25,00
8 maart 2024
Anoniem
€ 10,00
30 september 2023
Anoniem
€ 10,00
25 mei 2023
Sandra Bron
€ 25,00
1 maart 2023
Stichting Dierennood
  • ANBI