De aanpak van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

De aanpak van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

 

De Neerwaartse spiraal ombuigen

Burgers die leven op het bestaansminimum hebben geen mogelijkheden om te sparen. Dan kan een onverwachte uitgave, zoals een tandartsbehandeling of een hoge energierekening een onoplosbaar probleem worden. Zo’n 55.000 Rotterdammers leven in zo’n situatie van armoede, waarvan 32.000 al langer dan vier jaar. Dan is er geen enkele financiële rek meer. We zijn geneigd te denken dat de gemeente dit dan wel oplost, maar niets is minder waar. Een gezin kan niet zonder wasmachine en met ernstige kiespijn kun je niet functioneren. Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam springt in deze situaties bij met een eenmalige gift. Zo’n gift ledigt niet alleen de acute nood, het helpt vaak ook een neerwaartse spiraal van verdere problemen te voorkomen.


Tekst: Jeroen Kuypers


Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam helpt Rotterdammers die zich bevinden in een acute financiële noodsituatie. Maar waarom heeft deze grote stad, die toch het symbool is van de wederopbouw en dus ook van de opbouw van de Nederlandse verzorgingsstaat, een dergelijk fonds nodig? “Rotterdam is de mooiste stad van Nederland, maar ook één van de armste”, zegt adviseur/toetser Ingrid van Oost. ‘De mogelijkheden van de gemeente om acute financiële nood op te lossen zijn de afgelopen jaren behoorlijk verschraald. En we zien dat door ingrijpende levensgebeurtenissen tienduizenden Rotterdammers niet meer rond kunnen komen en forseschulden hebben opgebouwd. Dat kan komen door echtscheiding, door baanverlies, door ziekte, soms door eigen onverstandige keuzes, maar ook doordat mensen in de wirwar van overheidsregelingen verdwaald zijn. Denk maar aan de toeslagenaffaire, waar meer dan 5.000 Rotterdammers gedupeerd zijn door overheidsbeleid. Wie van weinig moet leven kan geen reserves opbouwen. “Wat we zoal zien? Kinderen die in de winter in hun zomerjasje naar school komen omdat er geen geld is om een winterjas te kopen. We zien gezinnen wonen in huizen zonder vloerbedekking, gezinnen die afgesloten zijn van gas & licht of die wegens opgelopen huurschuld uit huis gezet dreigen te worden. We krijgen aanvragen voor vrouwen die vanwege huiselijk geweld zijn gevlucht en die niets hebben kunnen meenemen. Ook zien we veel mensen die onder bewind staan en hun opgebouwde schulden aan het aflossen zijn. Dan wordt er een leefgeld van soms maar vijftig euro per week uitgekeerd, waar iemand de hele week van moet leven. Daar kom je niet ver mee. Er wordt dan op alles bespaard. Mensen kiezen dan voor een hoog eigen risico om de kosten voor de zorgverzekering zo laag mogelijk te houden en nemen geen aanvullende tandartsverzekering meer. Maar als er dan iets misgaat, zijn de rapen gaar. Als er dan acuut een kies getrokken moet worden, of er is na een medische ingreep fysiotherapie nodig, is er geen geld om dat te betalen. Dat heeft soms ook tot gevolg dat iemand niet meer kan werken en dan gaat het van kwaad tot erger.”


Elke aanvraag is uniek, elke respons van ons is maatwerk


Een eenmalige gift doet in zo’n geval meer dan alleen tijdelijk verlichting brengen. Een vrouw die dankzij het Fonds een pruik krijgt na haar chemotherapie kan weer aan het werk bij de thuiszorg, maar ook een gezin waar twee kinderen noodgedwongen in één éénpersoonsbed liggen is geholpen met de aanschaf van een stapelbed. Acute financiële nood nleidt immers tot veel stress en spanningen, waar zeker kinderen makkelijk de dupe van worden. Maar hoe kan het Fonds Bijzondere Noden zo snel verlichting brengen – vaak binnen 24 uur - waar de Bijzondere Bijstand zoveel meer tijd voor nodig heeft? “Omdat de aanvraag altijd gedaan wordt door een professionele hulpverlener die al langer met het individu of het gezin bezig is,” antwoordt directeur Nita Wissink. “De financiële situatie is dus al helemaal uitgeplozen en bekend als wij in beeld komen. Wij voeren natuurlijk nog wel zelf een toetsing uit, maar we kunnen werken met de kennis die er al over deze persoon en zijn situatie beschikbaar is. Die toetsing stelt ons ook in staat zuiver maatwerk te leveren, niets is standaard. Elke aanvraag is uniek maar ook elke respons van ons. En dat maatwerk verhoogt de effectiviteit van de gift aanmerkelijk.”

 

Nita en Ingrid FBNR

Vlnr Nita Wissink en Ingrid van oost

 

Mét de gemeente


Er is geen sprake van een tegenstelling tussen het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en de gemeente, integendeel, de gemeente Rotterdam is juist één van de partijen die het fonds actief ondersteunt en de medewerkers niet alleen huisvesting biedt maar ook de kosten voor salaris en bedrijfsvoering op zich neemt. Daardoor komt 100% van de donaties die FBNR ontvangt ten goede aan noodhulp. In 2007 is het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam opgericht als publiekprivate samenwerking tussen charitatieve fondsen, maatschappelijke instellingen, levensbeschouwelijke organisaties én de gemeente Rotterdam. “Door het verschralen van de verzorgingsstaat enerzijds en de toenemende kosten voor levensonderhoud anderzijds, vallen steeds meer mensen in financiële zin tussen wal en schip. Ons Fonds voorziet dus in een leemte, in een behoefte die ook door het stadsbestuur gevoeld wordt.


Armoede bestrijden


De stijging van het aantal aanvragen houdt gelijke tred met die van het aantal Rotterdammers in armoede. Het afgelopen jaar ontving het Fonds 3.800 hulpvragen waarvan ruim 3.000 werden toegekend. Giften van bestaande en nieuwe donateurs zijn dus meer dan welkom. Ze helpen niet alleen om de directe gevolgen van armoede te verlichten maar ook de indirecte. Een jongere die zijn opleiding kan afmaken, een kind dat kan slapen in een eigen bed waardoor schoolprestaties vooruit gaan, een gezin dat weer een koelkast heeft waardoor de boodschappen vers blijven, een man die van zijn kiespijn wordt afgeholpen en daardoor weer gewoon naar z’n werk kan, zijn stuk voor stuk Rotterdammers die aan hun toekomst werken. Niets geven heeft in dergelijke situaties dus ook een prijs, maatschappelijk evengoed als individueel. Armoede bestrijden doe je volgens de mensen achter Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam door mensen in staat te stellen zichzelf eruit omhoog te werken. Een eenmalige gift van het fonds heeft vaak als effect dat mensen er weer met opgestroopte mouwen tegenaan gaan. Ook in dat opzicht is het Fonds zo Rotterdams als maar kan.

shutterstock_92569951 gezin met dozen website

Colofon

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam biedt snelle hulp aan Rotterdammers die te maken hebben met een acute financiële noodsituatie. Met een klein team worden jaarlijks tussen de 3.500 - 3.800 aanvragen om financiële steun beoordeeld en 3.000 noodsituaties opgelost. Als het nodig is binnen 24 uur.

Steun FBNR met een gift!

Uw bijdrage komt voor de volle 100% ten goede aan de mensen die ondersteuning nodig hebben. FBNR geeft daarmee Rotterdammers in acute nood het zetje in de rug om weer verder te kunnen met hun leven.

Op www.fbnr.nl leest u meer over onze ambitiesen aanpak. Wilt u FBNR opnemen in uw testament of op een andere manier van betekenis zijn voor FBNR, neem dan contact op met relatiemanager Suzanne Davis (s.davis3@rotterdam.nl / 06-53537471) om samen te onderzoeken hoe uw steun vorm kan krijgen.

Klik op het logo van Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en via de knop Maak een Donatie kunt u rechtstreeks doneren aan Fonds Bijzondere Noden Rotterdam


Fonds Bijzondere Noden Rotterdam