Een testament maken is slim. Een slim testament maken is slimmer

 

Op allerlei consumentenwebsites lees je dat je het best een slim testament kunt maken. Maar wat is dat, een slim testament? Vaak wordt met een slim testament bedoeld dat je je erfenis zo regelt dat  je erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen. Wij vroegen Netwerk Notarissen, de landelijke organisatie van 150 notariskantoren, wat een slim testament moet inhouden om alles goed te regelen.

Natuurlijk is het belangrijk te weten hoeveel erfbelasting je erfgenamen moeten betalen. Dat is de eenmalige belasting die van je erfenis afgaat. Dat bedrag hangt af van de hoeveelheid geld en bezittingen die je erfgenamen van je erven, maar ook of ze familie van je zijn of niet. Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen: “Het is belangrijk dat je eerst met je notaris bespreekt wie, wat aan erfenis krijgt. Daarnaast is het essentieel dat je verder kijkt. Wij noemen dat ‘denken in scenario’s’. Hiermee bedoelen we dat je samen met de notaris nagaat welke situaties zich kunnen voordoen en wat je voor die situaties ook direct in je testament geregeld wilt hebben. Slim!” Een voorbeeld van zo’n scenario: Een persoon die je als erfgenaam hebt gekozen, kan je erfenis weigeren. Of diegene kan op het moment dat jij overlijdt zelf al overleden zijn. Wie wil je in die situaties wel laten erven? Of als je iemand in je testament de rol van executeur hebt gegeven, die als jij komt te overlijden te oud of ziek is om je erfenis af te wikkelen. Voor zo’n situatie kun je iemand anders reserve-executeur maken.

Stel dat je overweegt (een deel van) je vermogen middels een nalatenschap aan een goed doel na te laten. Dit is alleen rechtsgeldig als je dat in een testament bij de notaris hebt vastgelegd. Een belangrijk advies van Lucienne van der Geld: “Als je ruzie of gedoe bij de afwikkeling van je testament wilt voorkomen, licht dan je keuzes in het testament goed toe aan je naasten. Zo wordt je testament beter geaccepteerd door je nabestaanden. Ook als je besluit na te laten aan een goed doel. Je testament wordt immers pas geopend als jij er niet meer bent en je zelf niet meer kunt vertellen waarom je bepaalde zaken zo geregeld hebt.”

Foto: Lucienne van der Geld, directeur Netwerk Notarissen

Als je samen met je notaris hebt bedacht hoe je testament eruit moet zien, dan brengt de notaris voor jou in beeld hoeveel erfbelasting dat gaat kosten. Zodat je weloverwogen keuzes kunt maken.

‘De Netwerknotarissen hebben inmiddels veel ervaring opgebouwd met denken in scenario’s en het maken van een slim testament. Een testament waarover je goed hebt nagedacht, dat toekomst- en conflict-bestendig is een ook rekening houdt met de belastingen’ sluit Lucienne van der Geld af.

NetwerkNotarissen en Goede Doelen Nederland werken nauw samen om kennis te delen over testamenten en nalaten aan goede doelen.