Geef uw liefde voor kunst door

Geef uw liefde voor kunst door

 

Een testament is niet iets waarmee je je te vaak moet bezighouden, maar het is wel iets dat je tijdig moet regelen. En dan op zo’n manier dat het je rust en vrede geeft, vinden Kees van Leeuwen en Ton Terwel. Voor hen betekende dat een nalatenschap aan de Vereniging Rembrandt.

Het is dat tekstbordjes ontbreken, anders zou je bijna denken dat je een klein museum binnentreedt als je bij Kees en Ton binnenkomt. Het huis waar zij al 48 jaar wonen, is gevuld met hedendaagse kunst. Aan de wand hangen enkele schilderijen en werken op papier, waaronder kunst van Armando en grafiek van Marlene Dumas, maar verder worden de verschillende ruimtes vooral gedomineerd door grote en kleinere sculpturen en objecten van glas. Geen tafel, geen kast, geen hoek in de kamer, of er staan wel een of meer beelden of andere kunstvoorwerpen. Bert Frijns, Peter Bremers, Joost van den Toorn, Fons Bemelmans, Johan Tahon, wijst Kees aan. Hier wonen verzamelaars in hart in nieren, dat is wel duidelijk. 

“Het voelt goed als je een bijdrage levert aan dat wat je na aan het hart ligt”

Passie van verzamelen

Het is een beetje uit de hand gelopen,’ zeggen ze zelf. Wat ooit begon als het huis verfraaien is uitgegroeid tot een passie voor verzamelen. Aanvankelijk kochten ze vooral brons, later ook keramiek, marmer en glas. Inmiddels staat er zoveel dat het bij elke nieuwe aankoop passen en meten is – van de schoonmaakster is inmiddels afscheid genomen omdat zij moeilijk kon manoeuvreren tussen al die kunstwerken. ‘Mijn broer zegt weleens: houd ermee op, maar ja, dat kan ik niet,’ zegt Kees. Ook af en toe iets verkopen is geen optie. ‘Als ik thuiskom van vakantie, ga ik altijd even aan de tafel zitten en dan kijk ik om me heen, naar alle mooie dingen die we samen hebben verzameld. Achter elk kunstwerk zit een verhaal. Daar staat een beeld dat we gekocht hebben met geld uit de erfenis van mijn stiefmoeder. Zo’n uitgave konden we ons zelf toen niet permitteren. Het ontroert me iedere keer weer als ik ernaar kijk. Die glazen torso aan de wand is het eerste glaskunstwerk dat we samen kochten. En in de hal staat een beeld van Jos van Vreeswijk, voor ons gemaakt toen we 25 jaar bij elkaar waren. ’

Cultuurliefhebbers

Kees en Ton zijn cultuurliefhebbers in de breedste zin van het woord. Ze houden van muziek en theater, maar de beeldende kunsten hebben bij hen wel een heel speciale plek. Beelden aan Zee behoort tot hun favoriete musea, Singer Laren, het Stedelijk in Amsterdam, en natuurlijk het Kröller-Müller Museum, dat elk jaar wel twee keer wordt bezocht. Over de Vereniging Rembrandt hadden ze al veel gehoord en gelezen voordat ze hun sluimerende ideeën over lid worden omzetten in een lidmaatschap. Zij kunnen zich goed vinden in de doelstelling van de Vereniging Rembrandt, die kunstaankopen voor musea in heel Nederland steunt, en daarnaast bijdraagt aan restauraties en wetenschappelijk onderzoek voor musea. 

Opnemen in testament

Rond de tijd dat zij lid werden, waren Kees en Ton ook bezig met een heroriëntatie op hun nalatenschap. Gezien hun liefde voor kunst voelde het voor hen als een logische stap om de Vereniging Rembrandt in hun testament op te nemen. ‘We hebben geen kinderen, en weinig familie,’ zegt Ton. ‘Dat we voor een goed doel kozen komt voort uit dankbaarheid,’ vult Kees aan. We kunnen en mogen terugkijken op een goed leven. We zijn blij dat we Nederlander zijn en dat we ons in vrijheid hebben kunnen ontwikkelen tot wie we zijn geworden. In een land met een rijke geschiedenis en een brede cultuur. Beeldende kunst verrijkt het leven, is onze ervaring. En de kunst in onze gezamenlijke collecties moet doorgegeven en behouden worden.’ 

Fonds op Naam

Kees en Ton bespraken hun voornemen met de Vereniging Rembrandt. Tijdens dat gesprek kwam de mogelijkheid van het instellen van een Fonds op Naam aan de orde. Daarmee kan op een heel persoonlijke manier worden bijgedragen, want de naam en doelstelling van zo’n fonds worden in overleg met de Vereniging Rembrandt door de erflaters zelf gekozen. Die gedachte sprak hen aan, en daarom hebben Kees en Ton laten vastleggen dat met hun nalatenschap een Fonds op Naam met hun beider namen zal worden ingesteld. Dit fonds zal worden gebruikt om musea te helpen met aankopen op het gebied van glas en beeldhouwkunst. Dat er geen erfbelasting verschuldigd is, zodat de nalatenschap geheel ten goede komt aan het gekozen doel, was voor hen een bijkomend voordeel. ‘Het opnemen van de Vereniging Rembrandt in ons testament geeft ons het gevoel dat we iets terug kunnen geven aan Nederland en iets kunnen nalaten aan volgende generaties. Het voelt goed als je een bijdrage levert aan dat wat je na aan het hart ligt,’ zeggen Kees en Ton daarover. ‘Kunst heeft ons leven verrijkt. Door de Vereniging Rembrandt te betrekken in je nalatenschap, geef je anderen de gelegenheid dat ook te ervaren. In persoon eindeloos voortleven gaat niet, maar zelf een mogelijkheid scheppen en een kans benutten om door te geven wat jou geraakt en bekoord heeft, dat kan wel.’ 

Meer informatie

Met uw nalatenschap aan de Vereniging Rembrandt helpt u onze gezamenlijke kunstcollecties levendig en relevant te houden. Iedere bijdrage is welkom, groot of klein. Erfenissen en legaten aan de Vereniging Rembrandt zijn geheel vrijgesteld van erfbelasting.

Voormeer informatie zie: www.verenigingrembrandt.nl of neem contact op met Leonie Pels Rijcken, bestuurssecretaris/ adjunct-directeur, telefonisch: 070-4271720 of per e-mail: pelsrijcken@verenigingrembrandt.nl. 


Vereniging Rembrandt