Het laatste tankstation in Nederland  

Het laatste tankstation in Nederland  

 

In het zuiden van Limburg, nog geen  500 meter van de grens met België,  staat het laatste pompstation van  Nederland. Door de gunstige ligging  was het jarenlang één van de best  lopende benzinestations in Nederland.  Tegenwoordig tref je er een enigszins  spookachtig, post-apocalyptisch  geheel, geliefd bij fotografen. Sinds  december is het voormalig Caltexstation  in handen van BOEi om deze  ruwe diamant weer te laten stralen.  

Het tankstation kwam enkele jaren  geleden via erfopvolging in handen  van Guido en Paul van der Cruijs. In  opdracht van hun opa werd het in  1953 gebouwd naar ontwerp van  architect Ben Schinkel in de stijl van het  Nieuwe Bouwen. Een prachtig gebouw  met kenmerkende overhangende luifel  en veel glas, beton en staal. Op 20 mei  1953 werd het tankstation feestelijk  geopend door de burgemeester.  En zoals het de Limburgse traditie  betaamd, gezegend door de pastoor.  Eind jaren 70 werd de A2 verlengd tot  aan de Belgische grens. Dit betekende  het begin van het einde voor het  tankstation in Withuis. In 1983 is het  buiten gebruik gesteld en gebruikt als  opslagplaats. Inmiddels staat het al  jaren leeg.  

De gebroeders Cruijs wisten duidelijk  dat ze “iets” met dit beeldbepalende  pand wilden doen. Maar een  herbestemming leek onmogelijk,  vanwege de enorme kosten. Enkele  jaren en vele gesprekken later kwam  BOEi voorbij; een non-profitorganisatie  die de afgelopen 25 jaar meer dan 500  gebouwen een nieuwe bestemming  geeft. Het handelsmerk van BOEi?  Begint eer ge bezint. Wanneer  niemand meer weet wat met een  iconisch pand te doen, stroopt BOEi de  mouwen op. Zo zijn vele monumenten  en ander cultureel erfgoed in  Nederland al gered van de sloop.  

Arno Boon, directeur BOEi: “Het  Caltex-tankstation is met recht een  ruwe diamant: er is werk aan de winkel  maar de oude foto’s laten ook zien  hoe prachtig het weer zal worden. Wij  beginnen met het wind- en waterdicht  maken van het pand, waarvoor al  een subsidieaanvraag is gedaan.  Ondertussen gaan we fondsen werven  om ook de restauratie te kunnen doen.  De uiteindelijke herbestemming zou  kunnen liggen in het fietstoerisme, dat  in de regio het autotoerisme langzaam  maar zeker verdrongen heeft.”  

BOEi geeft leegstaand Nederlands  erfgoed opnieuw betekenis en waarde.  De afgelopen 25 jaar werden meer  dan 500 gebouwen herbestemd tot  school, museum of tot een bruisende  plek met verschillende functies zoals  wonen, werken, horeca en cultuur.  Elk jaar wordt zo’n 20 miljoen euro  geïnvesteerd; eigen vermogen,  publieke middelen en geld van  particulieren. De rol van de particuliere  donateur en investeerder is zeer  belangrijk; zonder privaat geld kunnen  de projecten niet gerealiseerd worden.  Doet u mee? Samen geven we  monumentale gebouwen een nieuwe  toekomst!  

Ga naar www.BOEi.nl/meedoen   


BOEi
Stichting Vrienden van BOEi