HoPe opnieuw actief in de middelbare school van Patacancha

HoPe opnieuw actief in de middelbare school van Patacancha

In 2002 heeft HoPe, op verzoek van de bewoners, in Patacancha de eerste indiaanse middelbare school van Peru opgericht. De belangrijkste kenmerken van deze school zijn dat de kinderen in hun eigen traditionele kleding naar school gaan, dat het lesprogramma gedeeltelijk in de eigen taal het Quechua gegeven wordt en dat het lesprogramma is aangepast aan het leven in de indiaanse gemeenschappen rond de 4000 meter hoogte in het Andesgebergte.

HoPe heeft, samen met de bewoners van de comunidades (inheemse gemeenschappen) de school letterlijk van de grond af opgebouwd. We hebben de berghelling geëgaliseerd voor de bouw van de school, klaslokalen (inclusief bibliotheek, laboratorium en computercentrum) gebouwd en ingericht, het lesprogramma opgezet, groentekassen gebouwd en een productieprogramma opgezet. De school kreeg een schoolinternaat voor leerlingen die 3 tot 6 uur moeten lopen om op school te komen, zij blijven nu van maandag tot vrijdag op school.

De eerste 10 jaar van dit project waren een groot succes, HoPe selecteerde en contracteerde de leerkrachten en had de school in eigen beheer. Het contract dat HoPe in 2002 voor de oprichting van de school tekende met het Ministerie van Onderwijs kende echter de afspraak dat het ministerie het beheer van de school met alle bijkomende kosten op den duur over zou nemen.  Vanaf 2013 gebeurde dat ook en langzaam maar zeker werd de middelbare school in Patacancha een echte staatsschool. Helaas met alle kenmerken van een rurale staatsschool waarmee de kwaliteit van het onderwijs hard achteruit ging, dusdanig zelfs dat de ouders van de leerlingen HoPe in 2016 hebben benaderd met de vraag om het beheer van de school opnieuw over te nemen. In 2017 werd deze vraag ondersteund door de directrice en de leerkrachten van de school.

HoPe besluit evenwel niet zomaar opnieuw het beheer over te nemen. Nieuwe richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geven echter ruimte aan een meer gedegen en duurzamere opzet van een samenwerking tussen HoPe en het ministerie.

 

HoPe heeft in 2018 een samenwerkingscontract getekend met het Ministerie van Onderwijs

En met de ouderraad van de school. Alle partijen willen de school weer naar het oude niveau terugbrengen, het liefst zelfs naar een hoger niveau tillen. Hiervoor hebben we een werkplan opgesteld voor de komende drie jaar.

Het plan houdt in: • Samen met de directrice en de leerkrachten het schoolwerkplan en de bijbehorende documenten (jaarplan, intern reglement en onderwijsprogramma) opstellen, monitoren en evalueren.  • Actief betrekken van de ouders en dorpsraden bij het opstellen van de werkplannen  • Verbeteren van de schoolprestaties van de leerlingen door bijscholing van de leerkrachten. Schoolprestaties 2016, klas 2 ruraal middelbaar onderwijs: minder dan 10% van de leerlingen heeft een voldoende voor begrijpend lezen en/of voor rekenen en wiskunde. • Invoeren van het programma “Spaans als 2e taal”. • Her-opzetten van het computerprogramma voor de leerlingen van de school. • Her-opzetten van de productieve vakken waaronder groenteteelt in kassen en caviateelt.  • Uitvoering van achterstallig onderhoud in de gebouwen en het schoolterrein.

De uitvoering van het programma is in volle gang.


Stichting HoPe Nederland