Stichting HoPe Nederland

Stichting HoPe is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen en hun families in Peru. De stichting werkt in verschillende regio's in Peru en richt zich met name op deinheemse bevolking, die vaak in afgelegen gebieden wonen en te maken hebben met armoede, discriminatie en beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Het belangrijkste doel van Stichting HoPe is om deze gemeenschappen te ondersteunen en te versterken, zodat zij zelf een betere toekomst kunnen opbouwen. Dit doet de stichting door middel van een integrale aanpak, waarbij onderwijs, gezondheid en economische ontwikkeling worden gecombineerd.

Mensenrechten realiseren - HoPe ondersteunt

Ieder mens wil een menswaardig bestaan. Elk mens heeft ook recht daarop. Maar voor sommige mensen werken de omstandigheden tegen: een grillige natuur waardoor er te weinig voedsel is, discriminatie, geen toegang tot goed onderwijs of goede gezondheidszorg. Dat is allemaal het geval bij de doelgroep van HoPe: de mensen in de arme wijken van de stad Cusco en de boerengemeenschappen hoog in de bergen, in een werkgebied groter dan Nederland.

stichting hope

 

Stichting HoPe al meer dan 25 jaar en nog niet klaar ...

Stichting HoPe werkt samen met de bevolking aan het terugdringen van de extreme armoede die in de regio heerst, en ook aan goed onderwijs en gezondheidszorg. HoPe sluit daarbij aan bij de behoeften van de mensen om wie het gaat. Zij bepalen zelf wat er moet gebeuren. Zij moeten zelf aangeven wat ze nodig hebben. Op die manier draagt HoPe bij aan het vergroten van hun gevoel van eigenwaarde. HoPe richt zich op hun emancipatie en zoekt met hen naar mogelijkheden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. 

 

Enkele resultaten

HoPe heeft in de afgelopen 27 jaar

 • gecombineerd basis- en middelbaar onderwijs gerealiseerd in elf indiaanse dorpen,
 • 160 basisscholen gebouwd of gerenoveerd en meer dan 200 basisscholen ingericht met goed schoolmeubilair,
 • meer dan 500 leerkrachten bijgeschoold,
 • drie middelbare scholen in enkele berggemeenschappen opgezet,
 • een schoolinternaat in de bergen gebouwd om leerlingen die ver weg wonen in staat te stellen naar school te gaan,
 • onderwijsmateriaal voor tweetalig - naast Quechua ook Spaans - en  intercultureel onderwijs gemaakt,
 • meer dan 10.000 kinderen aan goed onderwijs geholpen,
 • in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs een verbeterd onderwijsmodel ingevoerd op 4.000 kleuterscholen en voorzieningen voor kinderdagopvang in heel het departement Cusco,
 • ruim 50 leerlingen een studietoelage geboden om beroepsonderwijs te kunnen volgen; verschillenden van hen ondersteunen het werk van HoPe nu professioneel,
 • het brandwondencentrum van het ziekenhuis in Cusco geholpen met inrichting, spel- en fysiotherapie en nazorg. In de nabije toekomst neemt het ziekenhuis de verbeteringen structureel over.  
 • scholieren geleerd groenten te kweken. 

Er blijft nog veel te wensen over

Er is nog steeds een tekort aan verantwoord voedsel met als gevolg bloedarmoede. Het niveau van onderwijs is het laagst in de wereld (OESO-onderzoek). Discriminatie van niet Spaanssprekenden belemmert nog steeds de toegang tot het voortgezet onderwijs. Veel brandwonden door ongelukken met open vuur en gasflessen. Seksueel misbruik van meisjes is een groot probleem. Deze armoede belemmert de mogelijkheid om het leven op een aanvaardbare manier in te richten. Meisjes hebben het daarbij extra moeilijk. 

Uw steun aan HoPe is nodig

HoPe spreekt nooit over "de druppel op de gloeiende plaat". Met relatief kleine donaties hebben we voor hele gemeenschappen een verschil gemaakt. Het is mogelijk onze projecten te bezoeken. Samen met mede-oprichter Walter Meekes krijgt u een indrukwekkende rondleiding en u kunt het werk dat de bevolking met steun van HoPe  heeft verricht zien. U zult dan ook zien dat er nog veel werk te doen is.

HoPe werkt dóór en ziet dat de inspanningen leiden tot duurzame resultaten. Door uw schenking kunt u de bevolking van Cusco en omstreken steunen om hun bescheiden dromen over een leefbare toekomst waar te maken. 

Eenmalig doneren via donerenaangoededoelen.nl

Uw donatie kunt u doen door op de knop Maak een donatie aan de bovenkant van deze pagina te klikken. Mocht u een meer duurzame relatie met ons willen aangaan dan kunt u hier een formulier voor periodieke schenking downloaden. 

 

stichting hope 30 jaar

 

 

Terug naar Overzicht Goede Doelen

Annet Bakker
€ 150,00
24 mei 2022
Anoniem
€ 10,00
27 augustus 2021
R. Eekhof
€ 600,00
28 december 2020
Anoniem
€ 7,50
2 december 2018
Anja Eppingbroek
€ 7,50
11 augustus 2018
Stichting HoPe Nederland
 • ANBI