Tiny forest

Tiny forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar  op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en bieden kansen om klimaatproblemen tegen te gaan. En meer natuur in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en een rustpunt voor stadsbewoners. Zo komt de natuur in steden steeds dichterbij.

 

Onze bosbouwmethode

De Tiny Forests worden aangelegd volgens de Miyawaki- methode. Dr. Miyawaki ontwikkelde in de jaren ’70 een  methode om natuurlijke, inheemse bossen te herstellen.  Hij legde ruim 1.700 bossen aan, waarvan 96,7% zich binnen tien jaar tot een veerkrachtig ecosysteem ontwikkelde. De Indiase ingenieur Shubhendu Sharma raakte geïnspireerd door Miyawaki’s aanpak en vertaalde de werkwijze naar  een stadsomgeving. In het handboek staat meer achtergrondinformatie over deze methode.

 

Tiny Forest Zaandam

In december 2015 haalde IVN ingenieur Sharma naar  Nederland voor een bijzonder initiatief: het planten van  het eerste Tiny Forest van Europa. Samen met Sharma, gemeente Zaandam, Hoek Hoveniers, schoolkinderen en buurtbewoners plantte IVN het eerste Tiny Forest, midden  in de stad. Na anderhalf jaar lijken de eerste resultaten  positief. De snelle en gezonde groei verraste de hovenier en de stadecoloog van Zaandam. 

 

Tiny Forest groeit…

Het Tiny Forest-handboek van IVN is inmiddels meer dan twee honderd keer opgevraagd en IVN won al drie prijzen voor  dit concept, waaronder de nationale natuurprijs van het Groenfonds. Gemeenten Delft en Utrecht plantten begin 2017 een Tiny Forest en in Groesbeek realiseerde een IVN-vrijwilliger een Tiny Forest in haar eigen achtertuin.  Gemeente Almere besloot onlangs dat ze elke buurt een  eigen Tiny Forest wil geven, te starten met het planten van twee minibossen in 2018. Het Tiny Forest-concept zoemt rond in Nederland. 

 

Effecten van een Tiny Forest

Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan.
Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.
De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.
Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.
Over IVN
IVN werkt aan een (betere) leefwereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt verkleint de kloof tussen mens en natuur en brengt ook buurtbewoners dichter bij elkaar.

 

Tiny Forest®

Een Tiny Forest is meer dan alleen een bos. Het is een bos van de buurt, waar zowel scholen en buurtbewoners bij worden betrokken. In of bij het bos ligt een buitenlokaal en leerlingen zorgen als Wilde Wachter een maand voor hun eigen bos. IVN vindt het belangrijk dat een Tiny Forest altijd deze elementen bevat, daarom is het merk officieel vastgelegd als Registered Trademark. De naam kan alleen gebruikt worden in overleg met IVN.


IVN Natuureducatie