Bartimeus Fonds

Mensen die slechtziend of blind zijn jong en oud willen net zo leven als ieder ander. Dat is niet vanzelfsprekend in een samenleving die in hoog tempo visueler en digitaler wordt. Het Bartimeus Fonds helpt met aangepast onderwijs, innovatieve hulpmiddelen en oogonderzoek.

Uw schenking of nalatenschap is hierbij onmisbaar. Dankzij deze bijzondere vorm van geven kunnen wij ook in de toekomst veel betekenen voor mensen die slechtziend of blind zijn. We kunnen er duurzaam mee investeren, bijvoorbeeld in modern digitaal onderwijs, technologie die de zelfredzaamheid vergroot en onderzoek om oogaandoeningen beter te kunnen behandelen.

Schenken of nalaten is een zaak van het hart, maar het moet ook goed geregeld zijn en er is veel mogelijk. Wij gaan daarover graag met u in gesprek. Denkt u erover om een legaat aan het Bartimeus Fonds na te laten? Of wilt u het Bartimeus Fonds benoemen als erfgenaam? Dan kunt u contact opnemen met Carl Gelauff, relatiemanager, cgelauff@bartimeusfonds.nl of 06 81 47 16 66.

Uw schenking of nalatenschap maakt echt een verschil. Samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking sterker in het leven staan.

Bartimeus Fonds
  • ANBI