Bijbelvereniging

Bijbelvereniging

 

Als u een boek hebt gelezen waar u erg enthousiast over bent en waar u ontzettend veel aan hebt, wilt u dit graag delen met anderen. Omdat u de ander de gelegenheid wilt geven ook kennis te nemen van wat u niet meer loslaat. 

De mensen achter de Bijbelvereniging geloven dat de Bijbel een levend en levensveranderend boek is. Daarom delen we dit graag met anderen zodat ook zij het Evangelie kunnen lezen en zich keren tot de Hoop die hierin wordt beschreven.

Het doel van de Bijbelvereniging.

Het doel van de vereniging is de verspreiding van het Evangelie zoals dit in de Bijbel, Gods Heilig Woord, is geopenbaard, zodat mensen hun leven hiernaar kunnen richten. Voor hen (de mensen die de Bijbel ontvangen) tot onderwijs en omkeer, troost en bemoediging en als wegwijzer in het leven en naar de eeuwigheid.

Voor Hem (onze God en Meester) doen wij dit tot Zijn eer, in gehoorzaamheid en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Hoe doet de Bijbelvereniging dat?

De Bijbelvereniging legt Bijbels en bemoedigingsboekjes neer op plekken waar mensen overnachten. Daarbij richten we ons vooral op hotels, vakantieverblijven, pensions, zorgcentra, ziekenhuizen, hospices, gevangenissen en schepen. 

Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asiel- en vluchtelingenbezoekers, verplegenden, pastoraal werkers, ouderen- en mantelzorgers en andere warm- en barmhartigen. 

Ook scholen weten de Bijbelvereniging steeds vaker te vinden. Wat is het mooi dat steeds meer schoolverlaters een Bijbel meekrijgen! 

Ook particulieren kunnen een bestelling plaatsen. Particulieren betalen wel een verplichte bijdrage in de verzendkosten en te­vens wordt een donatie zeer op prijs gesteld.

Wat hebben we in ons assortiment?

Bijbels 

De Bijbelvereniging heeft ruim 250 Bijbels in meer dan 70 talen. We proberen alle Bijbels op voorraad te hebben, zodat we snel kunnen leveren. Wat is het mooi als je de Bijbel in je eigen taal kunt lezen! De Bijbels zijn met veel dank­baarheid en respect door de Eritrese vluchtelingen ontvangen. Er is een vrouw die, nadat ze de Bijbel in haar eigen taal ontving, regelmatig vraagt of we samen uit de Bijbel gaan lezen (vluchtelingenwerker). 

Kinderbijbels 

Ook Kinderbijbels zijn er in veel talen op voor­raad. Ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt. We horen dat ook mensen met demen­tie met dankbaarheid de verhalen lezen of horen voorlezen uit de verschil­lende Kinderbijbels. Kinderbijbels hebben soms wonderlijke bestemmingen: Ik ben zo vrij geweest om ook een aantal kinderbijbels toe te voegen. Vrouwen die in de prostitutie werken, vinden dit vaak mooi, of voor zichzelf of om aan hun kinderen te geven. 

Kindebijbels

Bemoedigingsboekjes 

We hebben boekjes met bemoedigende Bijbeltek­sten, geschikt voor diverse fasen van het leven. De bemoe­digings­boekjes worden bijna dagelijks aange­vraagd en hebben al duizenden mensen kracht, troost en bemoedi­ging gegeven. De boekjes InZicht, Kostbare tijd en Geborgen tranen worden gedeeld en gelezen in hos­pices en verzogingshuizen. 

Scheurkalender 

De Scheurkalander in Groot Letter is bedoeld om ouderen en mensen met een handi­cap een alternatief te bieden voor een Bijbels dagboekje. Dankzij het goed lees­bare lettertype kan een brede doelgroep de dag beginnen of eindigen met bemoedigende teksten uit het Woord van God. De Bijbelse boodschap geeft zo troost in een leven met beperking en geeft betekenis aan het bestaan. 

Groot Letter 

De Bijbelvereniging heeft verschillende Groot Letter uitgaven beschikbaar. Zo hebben we de volledige Bijbel (NBV en HSV) in Groot Letter. Maar ook bemoedigingsboekjes en scheurkalenders in Groot Letter zorgen ervoor dat slecht(er) zienden de bemoedigende woorden van de Bijbel zelf kunnen lezen!

Bijbelbox 

De Bijbelbox bestaat uit 8 vakken, waar elk 12 Nieuwe Testamenten in passen. Afhankelijk van uw behoefte vult u de vakken met Bijbels in verschillen­de talen. Meestal geplaatst in een kerk, diaconaal centrum of een stilteruim­te. We zijn dankbaar voor alle mooie reacties die we al mochten ontvangen. We hebben ze op beide locaties in het Open Huis staan en nu kwam een vrouw speci­fiek vragen om een Arabi­sche Bijbel. God zegent zijn Woord.

high-angle-kids-holding-hands

Reacties:

We zijn een grote voorziening die psychiatrische hulp biedt aan gedetineerden. Sommige van hen zijn bekeerd in de gevangenis, en vragen om een Bijbel. Er zijn 2 afdelingen voor mensen die hier levenslang blijven, en weinig perspectief hebben. Toch gaan we met hen een mooie geloofsweg, waarin we zelf ook uitgedaagd worden en groeien. 

Recent heb ik de Here Christus gevonden en wil ik me dieper en dieper onderdompelen in het geloof. Ik ga nu elke zondag naar de kerk met mijn gezin en God heeft liefde en warmte in ons huishouden gebracht. Hierom is het blijvend verdiepen in het Woord essentieel voor ons als gezin. Wij staan onder bewind en kunnen ook kleine kosten als een Bijbel niet zelf dragen

Donaties worden direct op rekening van de stichting bijgeschreven
Doneer
Anoniem
€ 50,00
23 december 2023
Anoniem
€ 50,00
23 december 2023
Anoniem
€ 25,00
27 november 2023
Anoniem
€ 25,00
5 augustus 2023
Bijbelvereniging
  • ANBI
  • CBF