EVA4Kids Foundation

De EVA4Kids Stichting biedt hulp en informatie aan ouders van kinderen die getroffen zijn door kanker. De organisatie concentreert zich op behandelingen voor kankersoorten waarvoor nog geen effectieve oplossingen in Europa beschikbaar zijn, maar wel elders in de wereld.

De EVA4Kids Stichting is opgericht om ouders van kinderen met kanker te ondersteunen. De stichting biedt bijstand aan deze ouders en verschaft hen informatie over mogelijke behandelingen voor hun kinderen. De stichting richt zich met name op kankersoorten waarvoor in Europa nog geen doeltreffende behandelingen beschikbaar zijn, terwijl deze wel elders in de wereld worden toegepast.

De EVA4Kids Stichting tracht de ouders van zieke kinderen te helpen bij het vinden van de beste behandelingen voor hun kind. De stichting richt zich daarbij voornamelijk op kankersoorten waarvoor nog geen effectieve behandelingen in Europa beschikbaar zijn, maar elders in de wereld wel.

Help de EVA4Kids Stichting bij het ondersteunen van ouders van kinderen met kanker. De stichting biedt bijstand en informatie aan deze ouders, vooral voor kankersoorten waarvoor in Europa nog geen doeltreffende behandelingen beschikbaar zijn.

EVA4Kids Foundation
  • ANBI